Ügyintézés

1. Adóügyek Adó osztály
2. Anyakönyvi ügyek Anyakönyvi osztály
3. Igazgatási ügyek Igazgatási osztály
4. Építéshatósági ügyek E-építés
5. Szociális, gyermekvédelmi ügyek Szociális osztály
6. Városfejlesztési, üzemeltetési ügyek
7. Városigazgatási,rendészeti ügyek

Adóügyek

- Helyi iparűzési adó -
- Építményadó -
- Telekadó -
- Idegenforgalmi adó -
- Talajterhelési díj -
-Termőföld bérbeadási jövedelemadója -
- Önkormányzati jövedéki adó -
- Túlfizetés rendezése -
- Hatósági bizonyítványok -
- Méltányossági eljárás -
- Adók módjára behajtandó köztartozások -

 

Anyakönyvi ügyek


- Anyakönyvi okiratok kiállítása -
- Születés anyakönyvezése -
- Házasság anyakönyvezése -
- Haláleset anyakönyvezése -
- Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése -
- Névviselés, névváltoztatás, névmódosítás -
- Apai elismerő nyilatkozat felvétele, családi jogállás rendezése -
- Hazai anyakönyvezés (külföldi anyakönyvi események) -
- Hatósági bizonyítvány -
- Állampolgársági eskü -
- Hagyatéki ügyintézés -
- Családi Események -

 

Igazgatási ügyek

- Állattartás -
- Birtokvédelem -
- Cím nyilvántartás -
- Hatósági bizonyítvány -
- Hirdetmények  -
- Ingatlanközvetítői tevékenység -
- Ipari tevékenységek - 
- Működési engedély -
 
-Nyilvántartások -
Parkoló bérlési kérelem -
- Szálláshely szolgáltatás tevékenység -
- Szekszárd név és címerhasználat -
- Talált tárgyak -
- Társasházak törvényességi felügyelete -
- Vadkár -
- Vásár-piac,bevásárlóközpont, helyi termelői piac -
- Zenés, táncos rendezvények - 

 

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

- Babautalvány támogatás -
- Bursa Hungarica -
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyílvántartása -
- Közlekedési tanulóbérlet -
- Köztemetés -
- Önkormányzati lakbértámogatás -
- Rendkívüli települési támogatás -
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény -
- Szociális célú tűzifa támogatás -
 -Települési ápolási támogatás -
- Települési gyógyszertámogatás -
- Települési lakhatási támogatás -

 

Városfejlesztési, üzemeltetési ügyek

 - Általános bejelentő formanyomtatvány -
Közterület bontási kérelem -
Forgalomkorlátozási kérelem - 
Kapubejáró létesítéséhez kérelem -
Gépjármű kár, kátyúkár kárbejelentő -Össztömegkorlátozással érintett önkormányzati utakra vonatkozó behajtási engedély iránti kérelem  - Behajtási engedély iránti kérelem fokozottan védett övezetbe -
Általános behajtási engedély kérelem -
Sürgősségi orvosi ellátást végző háziorvosok számára várakozási engedély -
Házszám tábla igényléséhez kérelem -
Fakivágási engedély kérelem -
Fakivágás megkezdésének bejelentése -
Fapótlás megkezdésének bejelentése -
 - Gallyazási kérelem -

- Közvilágítási hibabejelentés a KOVIKA közvilágítási hibabejelentő portálon lehetséges: www.kovika.hu

- Méhek tartásáról, védelméről szóló Bejelentő lap / Kijelentkező lap -

 

Városigazgatási,rendészeti ügyek

- Fás szárú növények kivágásának engedélyezése -

- Környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása -

- Parlagfű elleni védekezés -

- Talajvízkút engedélyezése -

- Egyedi szennyvíztisztító létesítmények engedélyezése -

- Allergén gyomnövény elleni védekezés -

 

Lap tetejére!