Talajvízkút létesítésére, üzemeltetésére és megszüntetésére irányuló hatósági eljárás

 
I. Tájékoztató                                                                                                     
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
 
A fent megjelölt feltételek hiányában, az ott meghatározott létesítmények megépítéséhez és használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges, amelyet a területileg illetékes vízügyi hatóság, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ad ki.
 
A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény- és vízhasználat-engedélyezés esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala szakhatóságként jár el.
 
 
II. Ügyintézés
 
Ügyintézés helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
Városigazgatási és Rendészeti Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
Szerda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00
 
Ügyintéző:
Feil-Csepregi Anett hatósági ügyintéző
Tel.: 74/999-331
 
Az eljárás kérelemre indul, amelyhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet szerinti tartalommal elkészített dokumentációt.
A felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása illetékmentes.
 
Ügyintézési határidő: 60 nap
 
Letölthető nyomtatványok:
 
 
III.                Kapcsolódó jogszabályok
 
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
- a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet