Kivonat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 7. függelékéből

a) Beszerzési és Jogi Igazgatóság
  1. Beszerzési és Jogi Osztály,
  2. Projektmenedzseri Osztály,
  3. Stratégiai Tervezési Osztály,
  4. Ügyviteli Osztály.
b) Gazdasági Igazgatóság
  1. Pénzügyi Osztály.
  2. Számviteli Osztály.
c) Hatósági és Koordinációs Igazgatóság
  1. Anyakönyvi Osztály,
  2. Adó Osztály,
  3. Igazgatási Osztály,
  4. Belső Ellenőri Csoport.
d) Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság
 
1. Polgármesteri és Jegyzői Titkárság,
  2. Önkormányzati Osztály/Szálkai kirendeltség,
  3. Szociális Osztály,
  4. Humán Osztály,
  5. Informatikai Osztály.
e) Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
  1.Főépítészi Iroda
  2. Gondnokság
  3. Városigazgatási és Rendészeti Osztály,
  3.1 Közterület-felügyelők
  3.2 Mezőőrök és gyepmester
  1. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály,
    1.1. Zöldfelület-karbantartó Csoport,
    1.2. Közfoglalkoztatási Csoport,
    1.3. Köztisztasági Csoport,
    1.4. Karbantartó Csoport,

2021.04.07-i állapot