Kivonat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet 62.§ (2) bekezdéséből

A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik:

a) Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság
 
1. Polgármesteri és Jegyzői Titkárság,
  2. Önkormányzati Osztály
     2.1 Szálkai kirendeltség
  3. Szociális Osztály,
  4. Humán Osztály,
  5. Informatikai Osztály.
b) Hatósági és Koordinációs Igazgatóság
  1. Anyakönyvi Osztály,
  2. Adó Osztály,
  3. Igazgatási Osztály,
  4. Belső Ellenőrzési Csoport.
c) Beszerzési és Jogi Igazgatóság
  1. Beszerzési és Jogi Osztály,
  2. Projektmenedzseri Osztály,
  3. Stratégiai Tervezési Osztály,
  4. Ügyviteli Osztály.
d) Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
  1. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály,
       1.1. Zöldfelület-karbantartó Csoport,
       1.2. Közfoglalkoztatási Csoport,
       1.3. Köztisztasági Csoport,
       1.4. Karbantartó Csoport,
    2. Városigazgatási és Rendészeti Osztály,
       2.1 Közterület-felügyeleti Csoport
    3.Főépítészi Iroda
    4. Gondnokság
e)   Gazdasági Igazgatóság
    1. Pénzügyi Osztály.
    2. Számviteli Osztály.

2021.04.07-i állapot