Stratégiai Tervezési Osztály

(1) Az Osztály feladatai különösen:

a) A Hivatal vezetése stratégiai jellegű döntéseinek előkészítése, tanácsadás.

b) Együttműködik a Hivatal érintett osztályaival a stratégiai döntések előkészítése kapcsán,

c) Hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségek feltérképezése, a pályázatok előkészítése, pályázatírás, lemenedzselése, utánkövetése.

d) Integrált Területi Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása:

1. a program végrehajtása vonatkozásában napi szintű kapcsolatot tart a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP HÁT (a továbbiakban: IH) megbízásából eljáró személyekkel, a TOP kedvezményezettekkel és a Magyar Államkincstárral,

2. véleményezi az IH által megküldött felhívást,

3. adatot szolgáltat az IH-nak a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, az éves fejlesztési keretet véleményezi,

4. éves munkatervet készít,

5. beszámolót készít és megküldi az irányító hatóságnak a többéves nemzeti keret, az éves fejlesztési keret és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról; az egyes felhívások előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról,

6. koordinálja az ITP keretében megvalósuló fejlesztések szakmai, műszaki, pénzügyi tervezést-előkészítést,

7. koordinálja a végrehajtást (soft tevékenységek és az infrastrukturális beavatkozások, kivitelezés koordinációja),

8. elvégzi a programvégrehajtás folyamatos monitoringját, kezdeményezi az IH-nál a program szükséges módosítását,  

9. szükség esetén közreműködik az operatív program végrehajtását érintő ellenőrzésekben.

e) városmarketing tevékenység,

f) egységes szemléletű PR megjelenés koordinálása,

g) szakmai konferenciák koordinálása,

h) a város regionális szerepének erősítése,

i) turisztikai feladatokban közreműködés,

j) gazdaságszervezési feladatok koordinálása,

k) vállalkozásokkal kapcsolattartás,

l) szakmai és gazdasági kamarákkal kapcsolattartás,

m) helyi gazdasági információk begyűjtése, gazdasági elemzések,

n) területfejlesztési, térségi feladatok,

o) település arculatát befolyásoló gazdasági fejlesztések tekintetében a főépítésszel egyeztetés.

(2) Az Osztály létszáma: 8 fő.