Településrendezési terv

Szekszárdi Önkormányzat 8/2004(III.1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
(Módosításokkal, egységes szerkezeteben)

1.melléklet

2. melléklet - (Technikai hiba miatt a melléklet ideiglenesen nem elérhető!)

  • Külterület szabályozási terve