Modern Városok Program

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Ács Rezső polgármester úr és Magyarország Kormánya képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök úr a Modern Városok Program keretében 2016. február 23. napján együttműködési megállapodást kötött Szekszárd város további fejlődése és megújulása érdekében.

A Modern Városok Program keretében számos olyan beruházás valósul meg a városban az elkövetkező években, melyek az itt élők kényelmét, mindennapi életének megkönnyítését, a szabadidő tartalmas és színvonalas eltöltését, a gazdaság fejlődését szolgálják.

Az együttműködési megállapodás alapján az alábbi fejlesztési célok valósulnak meg:

  1. A Kormány a városi intézmények, a lakosok és a helyi vállalkozások olcsóbb energiaellátását elősegítve megvizsgálja a Paksi Atomerőmű és Szekszárd között távhővezeték megépítésének feltételrendszerét, amely biztosíthatja Szekszárd távhővel való gazdaságosabb ellátását.

  2. A térség gazdasági versenyképességének erősítését támogatva a Kormány egyetértett a város ipari parkjának bővítésével.

  3. A városi életminőség javítása érdekében a Kormány támogatta a szekszárdi közmű-infrastruktúra fejlesztési beruházások megvalósítását.

  4. A Kormány egyetértett a Szekszárdon folytatott szakképzés fejlesztésére vonatkozó tervekkel és felhívta az illetékes minisztert, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az érintett gazdasági kamarákkal és a térség meghatározó gazdasági szereplőivel egyeztetve dolgozza ki a Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztésének programját és intézkedjen a fejlesztési program megvalósítása érdekében.

  5. A Kormány támogatta a városi és térségi közművelődési intézményrendszer fejlesztését és racionalizálását szolgáló, új, interaktív könyvtár kialakítását, melyben a városi levéltár is elhelyezésre kerül.

  6. A Kormány támogatja a szekszárdi borvidék értékeire épülő turizmus fellendítését, a város idegenforgalmi vonzerejének növelését szolgáló fejlesztéseket, amelynek keretében felhívta az illetékes minisztert, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve vizsgálja meg a tervezett szálláshelybővítés kormányzati támogatással történő megvalósításának feltételrendszerét és tegyen javaslatot a fejlesztések megvalósítására és támogatására.

  7. A Kormány a Gemenci erdő térségének természeti értékeit szem előtt tartó turisztikai fejlesztések támogatása érdekében felhívta az illetékes minisztert, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve dolgozza ki az önkormányzat által tervezett ökocentrum és kalandpark fejlesztési programját, valamint a Gemenci Erdei Vasút felújításának és fejlesztésének, továbbá a Gemenc-Dunapart kikötő felújításának tervét, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a fejlesztések megvalósításának támogatására.

  8. A Kormány a városi sportélet fellendítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja a városi sportinfrastruktúra fejlesztését, amelynek keretében felhívta az illetékes minisztereket, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjanak egy új, fedett városi uszoda, egy rekreációs központ és egy új, városi rendezvény- és sportcsarnok beruházás koncepciójának kidolgozásáról.