Interaktív könyvtár és levéltár  

A volt szekszárdi laktanya helyén kerül megépítésre 4,1 milliárd forintból az ún. Tudásközpont, azaz a felnőtt-és gyermekkönyvtárnak, valamint a levéltárnak  méltó helyet adó épület. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára közös épületben történő elhelyezése révén olyan új, szolgáltató szemléletű tudásközpont jön létre, amely meg tud felelni a könyvtári és levéltári feladatellátás 21. századi követelményeinek, különösen az élethosszig tartó tanulás, a társadalmi felzárkóztatás és az esélykülönbségek csökkentése terén. Az új épületben a megyei könyvtár és a megyei levéltár funkcionális működése racionálisan, összehangoltan szervezhető meg, így a jelenlegi több épületben való működés kiküszöbölésével költségmegtakarítás érhető el (iratszállítás, állományvédelmi költségek, hatékonyabb munkaidő-gazdálkodás), hatékonnyá válik a szakmai feladatvégzés, a kulturális javak biztonságos őrzése.

A beruházást a kormány 4,105 Mrd Ft összeggel támogatta.

A volt szekszárdi laktanya területe (4000/10 hrsz.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes vagyonkezelésébe került a Magyar Államot képviselő MNV Zrt. jóvoltából. A beruházás során létrejövő épület a Magyar Állam tulajdonába kerül, az üzemeltető pedig részben az Önkormányzat, részben a Magyar Nemzeti Levéltár lesz.

Az épület engedélyes és kiviteli terveit az Építész Alkotóműhely Kft. készíti. Jelenleg az engedélyes tervek engedélyezésre történő benyújtása zajlik. A kiviteli tervek 2018. decemberre készülnek el, a kivitelezés 2019. első negyedévében indulhat el. Tekintettel arra, hogy mind a könyvtárnak, mind a levéltárnak speciális igényei vannak az épület kialakítást illetően, ezért az Önkormányzat a tervezés során folyamatosan egyeztet a két érintett intézménnyel és messzemenően figyelembe veszi a kéréseiket annak érdekében, hogy egy jól használható, modern és minden igényt kielégítő, időt álló épület kerüljön megépítésre.