Interaktív könyvtár és levéltár  

 

A volt szekszárdi laktanya helyén kerül megépítésre 4,1 milliárd forintból az ún. Tudásközpont, azaz a felnőtt-és gyermekkönyvtárnak, valamint a levéltárnak  méltó helyet adó épület. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára közös épületben történő elhelyezése révén olyan új, szolgáltató szemléletű tudásközpont jön létre, amely meg tud felelni a könyvtári és levéltári feladatellátás 21. századi követelményeinek, különösen az élethosszig tartó tanulás, a társadalmi felzárkóztatás és az esélykülönbségek csökkentése terén. Az új épületben a megyei könyvtár és a megyei levéltár funkcionális működése racionálisan, összehangoltan szervezhető meg, így a jelenlegi több épületben való működés kiküszöbölésével költségmegtakarítás érhető el (iratszállítás, állományvédelmi költségek, hatékonyabb munkaidő-gazdálkodás), hatékonnyá válik a szakmai feladatvégzés, a kulturális javak biztonságos őrzése.

A beruházást a kormány 4,105 Mrd Ft összeggel támogatta.

A volt szekszárdi laktanya területe (4000/10 hrsz.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes vagyonkezelésébe került a Magyar Államot képviselő MNV Zrt. jóvoltából. A beruházás során létrejövő épület a Magyar Állam tulajdonába kerül, az üzemeltető pedig részben az Önkormányzat, részben a Magyar Nemzeti Levéltár lesz.

Tekintettel arra, hogy mind a könyvtárnak, mind a levéltárnak speciális igényei voltak az épület kialakítást illetően, ezért az Önkormányzat a tervezés során folyamatosan egyeztetett a két érintett intézménnyel és messzemenően figyelembe vette a kéréseiket annak érdekében, hogy egy jól használható, modern és minden igényt kielégítő, időt álló épület kerülhessen megépítésre. Az épület engedélyes és kiviteli terveit az Építész Alkotóműhely Kft. készítette, az épület építési engedélye kiadásra került és jogerős. A tervellenőrzést követően kerülhet sor a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. A kivitelezés 2019. II. félévében indulhat el.

A beruházással kapcsolatos részletes tudnivalók és a beruházás előrehaladásával kapcsolatos információk az alábbi honlapon érhetőek el: http://tudaskozpontszekszard.hu/