Szakképzés fejlesztése 

A szakképzés fejlesztésére várhatóan 2,3 milliárd Ft-ot fordíthat Szekszárd városa a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kialakított közös tervek alapján. A projekt keretében megvalósul egy komplex ösztöndíj program és letelepedési támogatást ösztönző program, új szakképzések indulnak a munkaerőpiaci igények alapján, továbbá kollégium felújítás történik eszköz- és bútorbeszerzéssel (Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, illetve a Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma), valamint szakképző intézmények infrastrukturális fejlesztése (Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma „B” épület bővítése, eszköz beszerzés) is lehetővé válik.

A részletek kidolgozásával kapcsolatban készítendő megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 25 millió Ft támogatást kapott Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Programból. Az elkövetkező időszak feladata a megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése, ezen belül a főbb pontok kidolgozása és részletes tartalommal történő megtöltése. Célunk, hogy megoldást találjunk a szekszárdi cégek munkaerő problémáira azzal, hogy hatékonyan alakítjuk a szakképzés rendszerét és olyan szakembereket képezzünk, akikre szükség van.

Jelenleg újabb támogatási igények projektbe történő bevonását vizsgáljuk a szakpolitikai felelőssel: pályaorientációs központ létrehozása és a Szekszárdi Szakképzési Centrum munkaszervezetének elhelyezése az ún. volt „Gyermekek Háza” helyén; a volt „SZÜV” épületében a Szekszárdi Szakképzési Centrum felnőttképzési oktatóbázis kialakítása; a Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolájához tartozóan új tornacsarnok építése; a Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolájában tetőcserép csere, vizesblokk felújítás és eszköz beszerzés.    

A Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztésével a térség szakképzési színvonalának emelkedése valósulhat meg, ezáltal várhatóan a térség gazdasági teljesítménye is növekedni fog. Az infrastrukturális fejlesztések révén a Centrum tagintézményeinek épületei megújításra, fejlesztésre kerülnek, az eszközbeszerzéseknek köszönhetően az oktatás színvonala emelkedik. A tervezett ösztöndíj és letelepedési program a térség szakember megtartását erősíti, valamint a jelenlegi elvándorlási trendeket kívánja lassítani, illetve megfordítani.