Ipari Park bővítése

A fejlesztés keretében új ipari park kerül kialakításra 5,715 milliárd forint összegű támogatással, a Keselyűsi út mentén egy száz hektáros területen.

2017 tavaszán a beruházás megvalósításához első ütemben 3.338.638.587 Ft összeg került átadásra a Modern Városok Program keretéből a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. részére, A beruházás így a Magyar Állam tulajdonában álló, állami cég gondozásában valósul meg. A NIPÜF Zrt. természetesen szorosan együttműködik Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával és az ipari park kialakításával kapcsolatos döntések a város véleményének figyelembe vételével kerülnek meghozatalra.

Az érintett területet a Kormány 2017 év végén beruházási célterületté, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pedig kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A NIPÜF Zrt. első ütemben a tervezett 100 ha területből 54,8 ha területet már megvásárolt, a területek művelési ágból történő kivonása megvalósult. Jelenleg a terület közművekkel történő ellátása, azok engedélyeztetése, valamint a településrendezési terv szükséges módosítása zajlik.