Beszerzési és Jogi Igazgatóság

 
(1) A Beszerzési és Jogi Igazgatóság szervezeti felépítése az alábbi:
Az igazgatóság élén igazgatóságvezető áll. Az Igazgatóságon belül az alábbi osztályok működnek:
1.      Beszerzési és Jogi Osztály
2.      Projektmenedzseri Osztály
3.      Stratégiai Tervezési Osztály
4.      Ügyviteli Osztály
 
(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a Beszerzési és Jogi Igazgatóság vezetője látja el.
 
(3) Az Igazgatóság általános feladatai különösen:
a)      ellátja a Hivatalba érkező ügyiratok központi iktatását.
b)      jegyző, aljegyző napi munkavégzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása,
c)      Ellátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos értékelő feladatokat,
d)      Ellátja az adatvédelemmel, közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával,                                      hozzáférhetővé tételével összefüggő feladatokat.
e)      Ellátja a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény alapján a fizetési meghagyás                             kibocsátása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatokat
f)       Jogilag és szakmailag ellenőrzi a döntéstervezeteket, kiadmányozásra előkészített iratokat,
g)      A biztonságos jogalkalmazás érdekében jogi felvilágosító munkát végez a Polgármesteri Hivatalban és                az önkormányzat intézményeiben,
h)     Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelőség szempontjából az                  önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket,