Szociális Osztály

(1) Szociális Osztály feladatai:

a) Szervezi az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladatainak megoldását, és elkészíti az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

b) Koordinálja a szociális, valamint az egészségügyi intézmények szakmai tevékenységét.

c) Ellátja az 1993. évi III. törvény alapján a hatáskörébe utalt feladatokat, továbbá a helyi rendeletben szabályozott feladatokat.

d) Közreműködik a Szociális Osztály hatáskörét érintő rendelet tervezetek és szabályzatok előkészítésében.

e) Ellátja a Szociális Osztályba érkező ügyiratok iktatását.

f) Előkészíti és koordinálja a Szociális- és Egészségügyi Bizottság üléseit, elkészíti jegyzőkönyveit.

g) Előkészíti az Esély a díjhátralékosokért Alapítvány elé kerülő kérelmeket, ellátja az alapítvány adminisztratív feladatait (jegyzőkönyv készítés, meghívó).

h) Ellátja a szociális lakások bérbeadásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

i) Közreműködik a közgyűlés munkájának előkészítésében, döntései végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

j) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(2) Polgármester feladat- és hatáskörben eljárva előkészíti és végrehajtja az:

a) Rendkívüli települési támogatás,

b) Közlekedési tanulóbérlet támogatás,

c) Köztemetés megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

(3)  Jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva előkészíti és végrehajtja a:

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás

c) Halmozottan hátrányos helyzetűek nyilvántartása

d) Óvodáztatási támogatás megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

(4) Jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/A. § (4) bekezdés alapján a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen.

(5) Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörében eljárva előkészíti és végrehajtja:

a) Települési támogatás (lakhatási támogatás,, ápolási támogatás

b) Önkormányzati lakbértámogatás

c) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

(6) Az Osztály létszáma:  11 fő.