Számviteli Osztály

(1) Főbb feladatai:

a) A havi zárásokat követően egyeztetés a főkönyvi adatok és az ágazati felelősök között, ennek alapján havi információs jelentés elkészítése, a jogszabályban előírt információs jelentések határidőben történő továbbítása külső szervek felé.

b) A költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést készít a MÁK számára.

c) A vevők nyilvántartása, a szállítói követelésekkel együtt, azok nyilvántartása, egyeztetése, valamint az egyéb analitikus nyilvántartások vezetése.

d) Könyvvezetési kötelezettség ellátása.

e) OTP ELECTRA használata külön utasítás szerinti jogosultsággal.

f) Működési és felhalmozási célú bevételekről és kiadásokról a kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi nyilvántartás vezetése.

g) Az éves költségvetési beszámoló összeállítását megelőzően a könyvviteli mérleg és a pénzforgalmi jelentés bizonylati alátámasztására főkönyvi kivonat készítése.

h) A mérlegben kimutatott eszközök és kötelezettségek értékének leltárral történő alátámasztása.

i) A költségvetési szervek számlakeretében foglaltak alapján a könyvviteli számlák számának, megnevezésének és tartalmának elkészítése.

j) A gazdálkodással összefüggő számviteli és egyéb nyilvántartások kezelése.

k) Behajthatatlanság miatt törölt tételek rendszeres felülvizsgálata, nyilvántartás vezetése.

l) Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

m) A számviteli rendben előírt és a Pénzügyi Osztály feladatkörébe tartozó analitikus nyilvántartások vezetése és egyeztetése, ideértve a pályázatok analitikus előírt nyilvántartását is.

n) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások analitikus nyilvántartása, számviteli kezelése.

o) Egyéb bevételek elszámolási számla kezelése.

p) Túlfizetések rendezése, visszautalása tárgyú határozatok elkészítése, nyilvántartás vezetése.

q) Számlaegyenleg-értesítők elkészítése, kiadásának koordinálása.

r) A  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadott köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos számviteli feladatok ellátása.

 

(2) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(3) A Számviteli Osztály létszáma: 12 fő.