Adó Osztály

(1) Az Adó Osztály feladatköre különösen:

a) az önkormányzat által bevezetett helyi adók évenkénti felülvizsgálata,

b) közgyűlés tájékoztatása az I-III. negyedéves adóbevételekről,

c) közgyűlési beszámoló az éves adóbevételek teljesítéséről,

d) negyedéves, féléves, illetve éves zárások elkészítése, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár és az önkormányzati költségvetés részére,

e) adóerő-képesség felülvizsgálata az előírt időszakokban, jelentése az önkormányzati költségvetés részére az állami támogatás módosításához,

f) adókövetelések értékelése, jelentése a az önkormányzati költségvetés részére,

g) honlapon adóhírek, adóbevallások, közérdekű információk megjelentetése,

h) folyamatos adózói tájékoztatás az E-ADO használatáról,

i) a gépjárműadó megosztás ellenőrzéséhez negyedévente adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére,

j) teljes körűen ellátja Szálka község adóztatási feladatait.

(2) Adóügyintézői feladatok területén:

a) az adózók nyilvántartásának folyamatos vezetése,

b) a beérkezett ügyiratok határidőre történő elintézése,

c) az adóalanyok helyi iparűzési adó, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó, gépjárműadó, építményadó, telekadó  kivetési iratainak kezelése,

d) a benyújtott bevallások, bejelentkezések felülvizsgálata, határozatok elkészítése, postázása,

e) a bevallásban közölt adatok javítása esetén az adózók értesítése,

f) felhívás kibocsátása adóbevallás, bejelentkezés benyújtására,

g) a törvényben és a helyi adórendeletben biztosított kedvezmények, mentességek elszámolása,

h) az adókötelezettség megállapításához – szükség esetén – társhatóságok megkeresése,

i) a központi adatszolgáltatást követően az éves gépjárműadó kötelezettség megállapítása, illetve a havi adatszolgáltatást követően az adókötelezettséget érintő változás átvezetése, határozat elkészítése, kézbesítése az érintett részére,

j) adótörlésre, illetve fizetési könnyítésre irányuló kérelmek döntésre előkészítése, elbírálás után a határozat elkészítése, kézbesítése,

k) féléves, éves adókötelezettség teljesítésére a fizetési felhívások elkészítése, postázása,

l) más adóhatóságok megkeresésére a feladatkörében tartozó ügyekben adatszolgáltatás teljesítése,

m) fellebbezések II. fokra való felterjesztése,

n) az önkormányzat bevételeinek folyamatos biztosítása, illetve növelése érdekében jogszabályban meghatározott végrehajtási feladatok ellátása: hatósági átutalás megbízás kibocsátása, munkabér, egyéb járandóság letiltása, ingó, - ingatlan végrehajtás,

o) behajthatatlan tartozások esetén nemleges foglalási jegyzőkönyv felvétele, a behajthatatlan követelések nyilvántartásába felvezetése,

p) egyéb adók (díjak) kezelése: termőföld bérbeadás jövedelemadója, talajterhelési díj bevallások feldolgozása,

q) adók módjára behajtandó köztartozások kezelése: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, és mindaz, amit külön jogszabály adók módjára rendel behajtani,

r) hatósági bizonyítványok kiállítása.

(3) Adóellenőri feladatok területén:

a) a kijelölt adóalanyoknál az adóellenőrzés lefolytatása,

b) szükség szerint a helyszíni ellenőrzés lefolytatása, megállapítások írásba foglalása, a jegyzőkönyv az érintetteknek történő kézbesítése,

c) határozatok kibocsátása a megállapított adóhiányról, adóbírságról, késedelmi pótlékról,

d) az adókötelezettség megállapítására adatgyűjtés elvégzése, tájékoztatás kérése végett a társhatóságok megkeresése,

e) a felszámolási eljárás alá kerülő adózókkal esetében a hitelezői igény benyújtása, kapcsolattartás a kijelölt felszámoló biztossal.

(4) Könyvelői feladatok területén:

a) a beérkezett befizetések könyvelése a megfelelő adószámlákra,

b) a befizetések könyvelése a Forrás SQL programban

c) a nem azonosítható befizetések átfutó nyilvántartásba helyezése, majd rendezése,

d) számlakivonat nyilvántartás vezetése,

e) befizetési lapok megrendelése,

f) a fizetési kedvezmények átvezetése az adózó számláján, részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás esetén a teljesítés figyelemmel követése,

g) túlfizetések, téves befizetések esetén a visszautalásra a Gazdálkodási Szabályzat az irányadó,

h) éves zárás előtt elévült tételek ellenőrzése, átvezetése.

(5) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(6) Az Osztály létszáma: 7 fő.