Hatósági és Koordinációs Igazgatóság

(1) A Hatósági és Koordinációs Igazgatóság élén igazgatóságvezető áll. Az igazgatóságvezető alá tartozik közvetlenül a kodifikátor és a humánpolitikai és ügyviteli referens. Az Igazgatóságon belül az alábbi osztályok és csoport működnek:

a) Igazgatási Osztály

b) Anyakönyvi Osztály

c) Adó Osztály

d) Belső Ellenőrzési Csoport

 

(3) Az Igazgatóság általános feladatai különösen:

a) Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos Jegyzői feladatok ellátásában.

b) Ellátja a hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos feladatokat.

c) Végzi a hagyatéki leltározással és az anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat, ellátja a hatáskörébe utalt állampolgársági és népesség-nyilvántartási feladatokat.

d) Ellátja az ipari és kereskedelmi igazgatással, kapcsolatos feladatokat.

e) Eljár birtokháborítási ügyekben

f) Ellátja a központi adójogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben szabályozott adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, ellenőrzésével és méltányossági kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatokat. A társosztállyal napi kapcsolatot tart fenn.

g) Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában, a kifejezetten jogi szakértelmet igénylő vagy komplex feladatok előkészítésében.

i) Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok változásait és szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására.

n) Szakmai anyagokat és jogszabályokat véleményez,

(4) Ellátja a népszámlálással kapcsolatos feladatokat.

(5) Ellátja a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatokat.

(6) Az igazgatóságvezető alá tartozik közvetlenül a kodifikátor, feladatai különösen:

(a) Előkészíti a rendelet-tervezeteket, belső szabályzatokat, utasításokat, folyamatosan vizsgálja a rendeletek érvényességét, hatályosulását.

(b) Gondoskodik a rendeletek, szabályzatok, utasítások kihirdetéséről.

(7) Az igazgatóságvezető alá tartozik közvetlenül a humánpolitikai és ügyviteli referens, feladati különösen:

 a) humánerőforrás fejlesztéssel, képzéssel, teljesítményértékeléssel, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos koordináló feladatokat lát el,

b) személyzeti és munkaügyi feladatokat lát el a jegyző munkáltatói jogkörén belül a hivatali dolgozók, továbbá a polgármester munkáltatói jogkörén belül az intézmények vezetői, és a gazdasági társaságok vezetői tekintetében,

g) Segíti a személyzeti munkát, elkészíti a munkáltatói igazolásokat, előkészíti a hivatali dolgozók fizetési előlegének engedélyezését,

h) Vezeti és őrzi a hivatal dolgozóinak, valamint az intézményvezetőknek a szabadság nyilvántartását,

i) Részt vesz a vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

d) Döntésre előkészíti a helyi szabályzatokban és rendeletekben meghatározott munkáltatói támogatás iránti kérelmeket.