Anyakönyvi Osztály

(1) Az Anyakönyvi Osztály feladatai:

a) Elektronikus Anyakönyvi bejegyzések teljesítése,

b) papír alapú anyakönyvek és névmutatók kezelése, vezetése,

c) apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásának vezetése,

d) anyakönyvi irattár kezelése

(2) Anyakönyvi eljárás keretében:

a) a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás,

b) a házasságkötés,

c) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésére irányuló eljárás,

e) a névváltoztatási eljárás,

f) a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás,

g) az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése,

h) családi jogállás rendezése (apai elismerő nyilatkozatok felvétele).

(3) Ellátja:

a) a születések bejegyzését,

b) a halálesetek bejegyzését,

c) házasságkötések bejegyzését,

d) bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzését,

e) örökbefogadás bejegyzését,

f) apai elismerő nyilatkozatok felvételét,

g) a)-f) pontban bekövetkezett változásokat teljesíti (válás, névváltozás, állampolgárság, családi jogállás rendezése)

(4) Intézi:

a) a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat (külföldön történt születés, házasság, haláleset anyakönyvezése)

b) a külföldön történt születés esetén a gyermek nyilvántartásba vételét,

c) a magyar állampolgársági eskü letételének megszervezését, az ezzel kapcsolatos okmányigénylést és adatszolgáltatást,

d) az adatszolgáltatások, megkeresések teljesítését,

e) az anyakönyvi kivonatok kiállítását,

f) a belföldi jogsegélyek teljesítését.

(5) Hagyatéki feladatok ellátása keretében:

a) a hagyatéki ügyek indítása, leltár felvétele, közjegyzőnek való megküldése,

b) póthagyatéki ügyek,

c) hagyatéki ügyekben belföldi jogsegély teljesítése,

d) hagyatéki ügyekben érkező megkeresések, adatszolgáltatások teljesítése.

(6) Az Osztály létszáma:  6 fő.