Szervezési Igazgatóság

(1) A Szervezési Igazgatóság létszáma  9 fő, az Igazgatóság élén aljegyző áll.

(2) Feladata különösen:

a) közbeszerzési eljárások koordinálása, lebonyolítása,

b) humánerőforrás fejlesztéssel, képzéssel, teljesítményértékeléssel, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos koordináló feladatokat lát el,

c) személyzeti és munkaügyi feladatokat lát el a jegyző munkáltatói jogkörén belül a hivatali dolgozók, továbbá a polgármester munkáltatói jogkörén belül az intézmények vezetői, és a gazdasági társaságok vezetői tekintetében,

d) jegyző, aljegyzők napi munkavégzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása,

e) Döntésre előkészíti a helyi szabályzatokban és rendeletekben meghatározott munkáltatói támogatás iránti kérelmeket.

f) Hivatal informatikai hátterének biztosítása az Informatikai Osztály közreműködésével.

g) Ellátja a Hivatalba érkező ügyiratok központi iktatását.

h) Segíti a személyzeti munkát, elkészíti a munkáltatói igazolásokat, előkészíti a hivatali dolgozók fizetési előlegének engedélyezését,

i) Vezeti és őrzi a hivatal dolgozóinak, valamint az intézményvezetőknek a szabadság nyilvántartását,

j) Részt vesz a vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában 

(3) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.