Városigazgatási és Rendészeti Osztály

(1) Az Osztály feladatai különösen:

a) A közterület jogszerű használatával, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

b) A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszorítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.

(2) Az Osztály közreműködik:

a) közterület, az épített és természeti környezet védelmében közrend, közbiztonság védelmében.

 (3) Az Osztály ellátja:

a) a vásárok, piacok, működtetésével, kapcsolatos feladatokat, előkészíti az ehhez szükséges önkormányzati döntéseket,

b) közterület felügyeleti tevékenységet az 1999. évi LXIII. törvény, a helyszíni bírságolással kapcsolatos feladatokat a 2012. évi II. törvény  alapján,

c) döntésre előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó díj megállapításra vonatkozó előterjesztéseket,

d) tevékenységi körével összefüggő, kötelezően előírt nyilvántartások vezetését és eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek,

e) polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokat, melynek során szoros kapcsolatos tart fenn a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal,

f) köztisztaságra vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésében,

g) környezetvédelmi feladatokat, melyen belül elvégzi a:

ga) levegőtisztaság védelmével kapcsolatos teendőket,

gb) utólagos szennyvízrákötéssel kapcsolatos teendőket,

gc) környezetvédelmi programban foglalt feladatok előkészítését, valamint a terv felülvizsgálatának, elkészítésének koordinálását,

gd) környezetvédelmi szakmai kérdésekben az önkormányzat képviseletét,

h) a bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos teendőket,

i)  bel- és külterületi ingatlanok értékesítésével kapcsolatos teendőket,

j) a telek-kiegészítések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a szerződések megkötéséről,

k) az  állategészségügyi és ebrendészeti feladatokat,

l) a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatokat.

m) a szúnyoggyérítéssel és rágcsálómentesítéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat.

(4) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője hatáskörében eljárva a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 102. §-a alapján a helyi földbizottságról és annak tagjairól nyilvántartást vezet.

(5) Kiadmányozási jogkörben az osztály eljár:

a) közterület-használati engedélyek kiadásában.

(6) Döntésre előkészíti a:

a) közterület-használat tárgyában érkezett kérelmeket

b) rábízott ügyekben az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanrészek hasznosításával vagy értékesítésével kapcsolatos előterjesztéseket.

(7) Az Osztály közreműködik:

a) A Polgármesteri Kabinet által elkészítendő önkormányzat éves beszerzéseivel kapcsolatos tervezési és éves statisztikai összegzési feladatok elvégzésében,

b) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály hatáskörében tett intézkedések, előírások végrehajtásának ellenőrzésében.

(8) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(9) Az Osztály létszáma:  17 fő.