Projektmenedzseri Osztály

 
Az Osztály feladatai különösen:
(1) A pályázatok előkészítése, pályázatírása vagy részvétel a pályázatírásban.
(2) Az elnyert pályázatok tekintetében:
a)        pályázatok menedzselése, a megvalósítás koordinálása,
b)        a projektek szakmai, pénzügyi állapotáról az információk eljuttatása a vezetőség felé,
c)        a projekt előrehaladásának, a határidők betartásának nyomon követése, szükséges módosítások                            kezdeményezése,
d)        kapcsolattartás a pályázatban érintett személyekkel, szervezetekkel, valamint részükre                                             adatszolgáltatás nyújtása,
e)        projekt-előrehaladási jelentések készítése,
f)         projektek eredeti iratanyagának papíralapú nyilvántartása és elektronikus rendszerezése,
g)        a belső/külső ellenőrzések segítése, lebonyolítása,
h)        időszakos és eseti projektértekezletek rendjének kialakítása, azok összehívása és előkészítése,
i)          projektek utánkövetése.