A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság bemutatása

(1) A  Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság létszáma  67 fő.

(2) Az Igazgatóságon belül az alábbi szervezeti egységek működnek:

a) Városfejlesztési és  Üzemeltetési Osztály

 - Zöldfelület- karbantartó Csoport

b) Városigazgatási és Rendészeti Osztály

(3) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság feladatai különösen:

a) Az Igazgatóság feladata a városstratégia előkészítése, a fejlesztések és beruházások rendszerbe szervezése, a városfejlesztési feladatok végrehajtása és folyamatos ellenőrzése, a szükséges intézkedések kidolgozása az igazgatósághoz tartozó osztályok közreműködésével.

b) Városüzemeltetési tevékenysége során ellátja a városüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok elvégzését és elvégeztetését a Közgyűlés által évente elfogadott költségvetésben biztosított előirányzatok felhasználásával.

c) Szakmai kapcsolatot tart a várospolitika, városstratégia kialakításáért, megvalósításáért felelős vezetők, képviselők és a Közgyűlés bizottságai között.

d) Közreműködik a városüzemeltetéssel, a közlekedéssel, a kommunális, vízügyi, energiaügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátásában, továbbá ellátja a Jegyző, Polgármester hatáskörébe utalt, az igazgatóság feladatkörébe tartozó feladatokat.

e) Közgyűlési jóváhagyásra előkészíti a tömegközlekedéssel kapcsolatban a menetrendváltozásokat, a tömegközlekedési járatok útvonalát és megállóhelyeit, részt vesz a helyi tömegközlekedés kialakításának, változtatásának előkészítésében.

f) Az elfogadott munkaterv szerint elkészíti az igazgatósághoz tartozó Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint közgyűlési előterjesztéseket.

g) Ellátja a TakarNet hálózat adatainak lekérdezésével és – az ezzel összefüggő – nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat.