Szociális Osztály

(1) Szociális Osztály feladatai különösen:

a)      Ellátja az 1993. évi III. törvény alapján a hatáskörébe utalt feladatokat, továbbá a helyi rendeletben szabályozott feladatokat.

b)      Közreműködik a Szociális Osztály hatáskörét érintő rendelet tervezetek és szabályzatok előkészítésében.

c)      Ellátja a Szociális Osztályba érkező ügyiratok iktatását.

d)      Előkészíti és koordinálja a Szociális, Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság üléseit, elkészíti jegyzőkönyveit.

e)      Előkészíti az Esély a díjhátralékosokért Alapítvány elé kerülő kérelmeket, ellátja az alapítvány adminisztratív feladatait (jegyzőkönyv készítés, meghívó).

f)       Ellátja a szociális lakások bérbeadásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

g)      Közreműködik a közgyűlés munkájának előkészítésében, döntései végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

h)      Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

i)        Ellátja a bizottsági keretre benyújtott támogatási kérelmek döntésre történő előkészítésével, valamint támogatás nyújtása esetén a támogatási megállapodások elkészítésével, támogatási elszámolások ellenőrzésével, elfogadásával kapcsolatos feladatokat.

(2) Polgármester feladat- és hatáskörben eljárva előkészíti és végrehajtja a:

a) Rendkívüli települési támogatás,

b) Közlekedési tanulóbérlet támogatás,

c) Köztemetés,

d) Szépkorúak karácsonyi támogatása megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

(3) Jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva előkészíti és végrehajtja a:

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás,

c) Halmozottan hátrányos helyzetűek nyilvántartása,

d) Ellátja a családvédelmi koordinációt,

e) Ellátja az előzetes gyámrendelést,

f) Feladatkörében gondoskodik a szülők megállapodásának felvételeléről a szülői felügyeleti jog gyakorlása kérdésében.

(4) Jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/A. § (4) bekezdés alapján a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen.

(5) Átruházott jegyzői feladat- és hatáskörben ellátja a térítési díjhátralékos eljárásban az ellátás felfüggesztésével kapcsolatos feladatokat.

(6) Szociális, Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság hatáskörében eljárva előkészíti és végrehajtja:

a) Települési támogatás (lakhatási támogatás, ápolási támogatás, gyógyszer támogatás)

b) Önkormányzati lakbértámogatás

c) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

d) Szociális célú tűzifa megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.