Polgármesteri és Jegyzői Titkárság

 

(1) Az Önkormányzati és Szervezési Igazgatóságon belül osztályként működik, tevékenységét közvetlenül a jegyzőnek (polgármesternek) alárendelve végzi, élén az osztályvezető áll.
 
(2) Feladatai különösen:
a)      Polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői, aljegyzői általános titkársági feladatok ellátása.
b)      Polgármesteri rendelkezés szerint gondoskodik a polgármesteri felszólalásokhoz, beszédekhez szükséges anyagok összegyűjtéséről,
c)      Ellátja a Polgármesteri Hivatal kommunikációs feladatait,
d)      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata belső és külső kommunikációs tevékenységének ellátása, szervezése.
e)      A sajtó- és médiakapcsolatok ellátása. Szervezni és koordinálni az önkormányzat és a polgármesteri hivatal sajtótevékenységét. A polgármester részére lapszemlék, sajtó-összefoglalók készítése. Sajtótájékoztatók szervezése, ennek előkészítésében, lebonyolításában közreműködés.
f)       Tájékoztatni a helyi média munkatársait a közgyűlési ülések és a lakossági fórumok, események időpontjáról, helyéről, napirendjéről.
g)      Felügyelni a sajtóorgánumokkal való kapcsolattartást, hírszerkesztői feladatok ellátása, sajtóközlemények készítése. PR-cikkek, kommunikációs kiadványok szövegeinek írása, összeállítása és szerkesztése.
h)      Saját anyagokkal folyamatosan frissíteni a szekszard.hu weboldalt. Ennek keretében folyamatos egyeztetés a hivatal szervezeti egységeivel.
i)        A különböző városi projektek kommunikációs eseményeinek szervezése.
j)        Biztosítani a városi rendezvények nyilvánosságát.
k)      Elősegíteni a közgyűlés, a bizottságok és a polgármester (alpolgármester) munkájának nyilvánosságát. Koordináció a képviselő-testület és a hivatal közleményeinek, nyilatkozatainak helyi és országos írott, illetve elektronikus sajtóban való megjelentetése kapcsán.
l)        Segíteni a hivatali egységeket a sajtóval való kapcsolattartásban.
k)      egységes szemléletű PR megjelenés koordinálása,