Környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló hatósági eljárás      
 
I.                    Tájékoztató
 
Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha
a)      a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
b)      a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.
 
A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek:
41 épületek építése
42 egyéb építmények építése
43 speciális szaképítés
45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
46 nagykereskedelem
47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
55 szálláshely szolgáltatás
56 vendéglátás
73 reklám, piackutatás
81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység
 
II.                  Ügyintézés
 
Az ügyet intéző iroda: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
Városigazgatási és Rendészeti Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Telefon: 74/504-100,
 
Ügyfélfogadási időpontok:
 
Hétfő: 800-1200, 1300-1630
Szerda: 800-1200, 1300-1630
Péntek: 800-1200
 
Ügyintéző:
Feil-Csepregi Anett
Tel.: 74/999-331
 
Az eljárás kérelemre indul, amelyet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi szakértő által készített zajmérési jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a hatásterület meghatározását is.
Az eljárási illetékmentes. A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek. Az ügyintézési határidő 60 nap.
 
Letölthető nyomtatványok:

 

A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.

 
III.                Kapcsolódó jogszabályok
 
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
- a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
- a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelete a zajvédelemről
- Szekszárdi Önkormányzat 8/2004. (III.1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény