10. ÁLLAMPOLGÁRSÁGI  ESKÜ

 
2013. március 1-jétől a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá a magyar állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet  a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell benyújtani.
 
A Köztársasági Elnök az állampolgárság megadásáról szóló döntését követően, honosítási/visszahonosítási okirat kerül kiállításra, melyet a kiállítástól számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya:
 
  • hagyományos honosítási eljárás keretében szerzett állampolgárság esetén a kérelmező lakóhelye szerinti polgármesternek,
  • egyszerűsített honosítási eljárás keretében szerzett állampolgárság esetén pedig a honosítási kérelemben megjelölt helyre, azaz a magyar külképviselet vezetőjének vagy a megjelölt település szerinti polgármesternek küldi meg.
Az eskütétel időpontjáról az anyakönyvvezető a honosítási/visszahonosítási okirat megérkezését követő 30 napon belül értesítést küld a kérelmezőnek.
 Cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le.
Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti.
 
Azünnepélyes állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének előkészítésében az anyakönyvvezető jár el.
 
Letölthető nyomtatvány:
 
A honosított azon a napon szerzi meg végérvényesen a magyar állampolgárságot, amikor az esküt vagy a fogadalmat a polgármester előtt letette.
 
Az eskü/fogadalomtételt követően az állampolgárok átveszik honosítási/visszahonosítási okiratukat, személyazonosító igazolványukat és/vagy személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványukat.
 
Az ügyintézéshez szükséges
 
  • a kérelmező érvényes, személyazonosító okmánya és lakcímkártyája
Az eljárás: illetékmentes