Anyakönyvezés
Az anyakönyv hatósági nyilvántartás. Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik. A korábbi anyakönyvi események egyházi nyilvántartásban szerepelnek.
 
Magyarországon minden településen 1895. október 1-től történik az anyakönyvek vezetése (születés, házasság, haláleset), mely 2014. június 30-ig tartott. 2014. július 1-jét követően bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyv, megszűnt a papír alapú anyakönyvek vezetése. 
 
2014. július 1-jét (Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépése) követően a papíralapú anyakönyvezést felváltotta az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK). 2014. július 1-je után anyakönyvezett bármilyen anyakönyvi eseményről bármelyik települési anyakönyvvezetőtől igényelhető anyakönyvi kivonat.
 
Előterjesztés formái:
 
1. Ügyfélkapun keresztül
 
A magyarorszag.hu honlapon a Család menüpontban található anyakönyvi kivonat menüpontra kattintva  https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,CS.ANY
elérhetővé válik a kérelem.
A kérelmező kizárólag a saját anyakönyvi eseményéről igényelhet kivonatot.
 
2. E-papír szolgáltatás igénybevételével
Lehetőség van e-papír szolgáltatás igénybevételére is, https://epapir.gov.hu/  . Ebben az esetben az anyakönyvi kivonat kiállításához szükséges letölthető nyomtatvány kitöltését követően fel kell csatolni a kérelmet, indokolt esetben a meghatalmazást.
 
3. Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
A weboldal elérhető https://e-onkormnyzat.gov.hu/ oldalon, de az önkormányzat weboldalán is megtalálható. https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas - anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem.
 
Illetékesség
A születést, a házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését és a halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.
 
A házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek szándékukat bejelentik.
 
A magyar állampolgár bármelyik anyakönyvvezetőnél vagy bármely magyar konzuli tisztviselőnél előterjesztheti külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése iránti kérelmét.
 
 
 
Szekszárdi Anyakönyvi Osztály feladatai 
 
11.    Gyámhatósági feladatok jegyzői hatásköre
 
 
 
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Osztály
 
Helye: Szekszárd, Béla király tér 8.  földszint
Levelezési címe: 100 Szekszárd, Béla király tér 8., Pf. 83
 
Ügyfélfogadás rendje
 
Hétfő és szerdán:
8. 00 - 12. 00 óra
13. 00 - 16. 30 óráig
 
Halálesetek bejelentésének a fogadása:
Minden munkanapokon: 8. 00 – 10. 00 óra között
A többi időpontokban ügyfélfogadás nincs!
 
Anyakönyvvezetők, ügyintézők:
 
Rózsáné dr. Balogh Vivien
osztályvezető
74/504—162, 20/420-6660
e-mail: balogh.vivien(@szekszard.hu
 
Szilágyi Krisztina
anyakönyvvezető
74/504-199
e-mail: szilagyi.krisztina@szekszard.hu
 
Farkas Ferencné (Ildikó)
anyakönyvvezető
74/504-197
e-mail: farkas.ferencne@szekszard.hu
 
Eppel Katalin
anyakönyvvezető
74/504-189
e-mail: eppel.katalin@szekszard.hu
 
Horváth Viktor
anyakönyvvezető
74/504-197
e-mail: horvath.viktor@szekszard.hu
 
Tóth Enikő
hagyatéki ügyintéző
74/504-118
e-mail: toth.eniko@szekszard.hu
 
Jauch Bernadett
Keresztes Ildikó
ügykezelők
74/504-196
e-mail: jauch.bernadett@szekszard.hu
            keresztes.ildiko@szekszard.hu