Rendkívüli települési támogatás igényelhető:

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra

Rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg: 42.750,-Ft/fő)
b) gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át (jelenleg: 45.600,- Ft/fő)
c) egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át (jelenleg: 48.450,- Ft)

• A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott segély összege alkalmanként 5.000 Ft, éves összege egy család esetében nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot.

• Rendkívüli gyógyszertámogatás annak a személynek adható, aki a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.

Rendkívüli gyógyszertámogatás iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.

Rendkívüli gyógyszertámogatás összege nem haladhatja meg a gyógyszer árának 50%-át.
A támogatás éves összege egy család esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át. (Jelenleg: 19.950 Ft-ot.).

Rendkívüli gyógyszertámogatásra megállapított rendkívüli települési támogatás elsősorban természetben gyógyszerutalvány formájában adható.

• A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott önkormányzati segély alkalmanként 5.000 Ft/gyermek összegben adható, ebből egy esetben tanévkezdéskor. A gyermekenként kifizethető támogatás éves összege nem haladhatja meg az évi 20.000 Ft-ot.
A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatást természetben, elsősorban gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani, mely felhasználható fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására.
 

• Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (jelenleg: 62.700,- Ft)
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (jelenleg: 85.500,- Ft)
A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege 35.000 Ft.

A kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani.

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához