Fás szárú növények (fák, cserjék) kivágásának engedélyezése                                                

 
I.                         Tájékoztató
 
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.
A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;
b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy
c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.
 
Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból – a fentiektől eltérően – történt kivágása esetén
a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a formanyomtatványon bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;
b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.
 
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.
 
 
II.                                Ügyintézés
 
Hatáskör, illetékesség: Szekszárd közigazgatási területe
 
Az ügyet intéző iroda: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
Városigazgatási és Rendészeti Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Telefon: 74/504-100,
 
Ügyfélfogadási időpontok:
 
Hétfő: 800-1200, 1300-1630
Szerda: 800-1200, 1300-1630
Péntek: 800-1200
 
Ügyintéző:
Feil-Csepregi Anett Tel.: 74/999-331
 
Ügyintézési határidő: 60 nap
 
 
Az eljárás kérelemre indul, amelyet a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal kell benyújtani.
 
 
Az eljárás illetékmentes.
A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.
 
 
Letölthető nyomtatvány: Fakivágás iránti kérelem
 
III.                Kapcsolódó jogszabályok
 
·                    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.
·                    A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
·                    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodásról