Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

I.                    Tájékoztató:                                                                                                               

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)  határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét.
Rendelkezései szerint a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a kereskedelmi és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (továbbiakban: jegyző) jár el.

Szálláshely–szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos idejű éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
(Továbbra sem minősül szálláshely-szolgáltatásnak az ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet, vagy ágybérlet keretében.)

Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület, valamint szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, bérbeadás keretében hasznosított, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó.

 

Szálláshelytípusok:

 • Szálloda
 • Panzió
 • Kemping
 • Üdülőház
 • Közösségi szálláshely
 • Egyéb szálláshely
 • Magánszálláshely

 

2016. január 1-től szálláshely-szolgáltatási tevékenység valamennyi szálláshelytípus esetében a jegyzőhöz történt bejelentést követően folytatható.
A szálláshely-szolgáltató köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé a regisztrációs kötelezettségének eleget tenni.

A jegyző a bejelentés alapján a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, a bejelentést közli a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjével.

Amennyiben a szálláshelyen nyújtott szálláshely-szolgáltatás feladat- és hatáskörét érinti - a R. 7. §-ában meghatározott esetekben - a bejelentés megtörténtéről szóló igazolás megküldésével – hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából - értesíti továbbá

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi)                    hivatalát,
 • az első- és másodfokú tűzvédelmi hatóságot,
 • az elsőfokú eljárásban az építésügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt.

 

A hatóságok az ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie az adott szálláshelytípusra vonatkozó, az R. 1. melléklete szerinti bejelentési és üzemeltetési követelményeknek.
A szálláshely szolgáltató a bejelentett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

II.                  Ügyintézés

Az ügyet intéző osztály:

Jogi és Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ügyfélszolgálati iroda

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő és szerda: 8:00-12:00-ig, 13:00-16:00-ig

Péntek: zárva

Ügyintéző:
Takács Ágnes Telefon: 74/504-144

Tóthfalusi Tímea Telefon: 74/504-179

Az eljárás indul: Kérelemre                      

Illeték: 3.000 forint

Ügyintézési határidő: 15 nap

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentés szálláshely -szolgáltatási tevékenység folytatásáról / bejelentett adat változásáról / szolgáltató tevékenység megszüntetéséről:

A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.

 

III.                Kapcsolódó jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 239/2009. (X.20.) kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes        feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről.