Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

Tájékoztató:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.)  2009. október 25-én lépett hatályba. 
E rendelet határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét.

Rendelkezései szerint a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben kereskedelmi és szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzője (továbbiakban: jegyző) jár el.
 
Szálláshely–szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos idejű éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
(Továbbra sem minősül szálláshely-szolgáltatásnak az ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet, vagy ágybérlet keretében.)

Szálláshelytípusok:

  • Szálloda
  • Panzió
  • Kemping
  • Üdülőház
  • Közösségi szálláshely
  • Egyéb szálláshely

2016. január 1-től szálláshely-szolgáltatási tevékenység valamennyi szálláshelytípus esetében a jegyzőhöz történt bejelentést követően folytatható.

A jegyző a bejelentés alapján a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, a bejelentést közli a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró megyei kormányhivatallal. 
A bejelentés megtörténtéről szóló igazolás megküldésével – hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából - értesíti továbbá a népegészségügyi, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró illetékes kormányhivatalt, az építésügyi hatáskörben eljáró illetékes járási hivatalt, és 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetén az illetékes tűzvédelmi hatóságot.
A hatóságok az ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie az adott szálláshelytípusra vonatkozó, az R. 1. melléklete szerinti bejelentési és üzemeltetési követelményeknek.
A szálláshely szolgáltató a bejelentett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
  • 239/2009. (X.20.) kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes        feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről.

Ügyintézés:

Az ügyet intéző osztály:
Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ügyfélszolgálati iroda

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és szerda: 8:00-12:00-ig, 13:00-16:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig, 

Ügyintéző:
Várallyayné Bánki Mária
Telefon: 74/504-144

Az eljárás indul: Kérelemre

Ügyintézési határidő: 15 nap

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentés szálláshely -szolgáltatási tevékenység folytatásáról / bejelentett adat változásáról / szolgáltató tevékenység megszüntetéséről