5. BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE

A 2009. évi XXIX. törvény 2009. július 1-jétől az azonos nemű élettársak számára lehetővé teszi, hogy kapcsolatukat bejegyzett élettársi kapcsolatként tegyék hivatalossá. A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásait tekintve a házasság jogintézményéhez hasonló.
 
A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás
 
A bejegyzett élettársi kapcsolat csak azonos nemű személyek között jöhet létre. Ahhoz, hogy kapcsolatukat hivatalossá tegyék, fel kell keresniük valamelyik fővárosi kerületi, megyei jogú városi, vagy járási hivatal székhelye szerinti önkormányzat hivatalának anyakönyvvezetőjét, ahol együttesen és személyesen nyilatkozniuk kell arról, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatnak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya és igazolniuk kell a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek meglétét is.
 
Szemben a házasságkötéssel a törvény nem ír elő 30 napos várakozási időt a bejelentés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése között.
 
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

A bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető által kitűzött időpontban és helyen a két 18. életévét betöltött, azonos nemű személy az anyakönyvvezető előtt együttesen megjelenik és ott két nagykorú, cselekvőképes tanú jelenlétében személyesen kijelentik azt a szándékukat, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kívánnak létesíteni, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló lapot a felek, a tanúk és az anyakönyvvezető aláírják.
A bejegyzett élettársi kapcsolatot azonban csak akkor lehet létesíteni - ha mindkét fél - már betöltötte a 18. életévét, gyámhatósági  felmentés nem adható.
 
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszíne, ideje és díja megegyezik a házasságkötésnél leírtakkal.
 
 
5. 1. Különböző neműek közötti élettársi kapcsolat nyilvántartása
(nem azonos a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével)
 
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény a közjegyzők hatáskörébe utalja az úgynevezett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetését. Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.
A nyilatkozat felvételére irányuló eljárás élettársak közös kérelemre vagy az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat esetén bármelyik élettárs kérelmére indul. Közös kérelem esetén a közjegyző illetékességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja.