Anyakönyvezés

 
Az anyakönyv hatósági nyilvántartás. Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik. A korábbi anyakönyvi események egyházi nyilvántartásban szerepelnek.
 
Magyarországon minden településen 1895. október 1-től történik az anyakönyvek vezetése (születés, házasság, haláleset), mely 2014. június 30-ig tartott. 2014. július 1-jét követően bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyv, megszűnt a papír alapú anyakönyvek vezetése. 
 
2014. július 1-jét (Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépése) követően a papíralapú anyakönyvezést felváltotta az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK). 2014. július 1-je után anyakönyvezett bármilyen anyakönyvi eseményről bármelyik települési anyakönyvvezetőtől igényelhető anyakönyvi kivonat.
 
Illetékesség
A születést, a házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését és a halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt.
 
A házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek szándékukat bejelentik.
 
A magyar állampolgár bármelyik anyakönyvvezetőnél vagy bármely magyar konzuli tisztviselőnél előterjesztheti külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése iránti kérelmét.
 
 
 
Szekszárdi Anyakönyvi Osztály feladatai