1. ANYAKÖNYVI KIVONAT IGÉNYLÉSE

 
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet rendelkezései szabályozzák az anyakönyvi okirat kiállításának szabályait.
 
Anyakönyvi kivonatot (születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Anyakönyvi Osztályától lehet kérni.
 
az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.
 
Amennyiben a születési kivonatot nem az érintett vagy a szülője, házassági anyakönyvi kivonatot nem a férj vagy a feleség, a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvéből szóló kivonatot nem a felek kérik, más személy csak meghatalmazással és személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt igényelheti.
 
Letölthető nyomtatványok
 
Kiskorú esetén a szülők vagy a szülők által meghatalmazott személy kérheti a kivonat kiállítását.
 
Halotti anyakönyvi kivonat kiállítását a hozzátartozó vagy az, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához és ezen érdekeit igazolja, kérheti.
 
Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll.
 
Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni (2010. évi I. tv. 73. § (5) bekezdés.
 
Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.
Ügyintézési határidő: 8 nap.
 
Abban az esetben, ha anyakönyvi kivonatot nem az anyakönyvi esemény (születés, házasság, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat) helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kérelmezték, és még nem szerepel az  EAK-ban az esemény, akkor a kérelmet átvevő anyakönyvvezető megkeresi a papír alapú anyakönyvet nyilvántartó anyakönyvvezetőt az EAK-ba való rögzítés teljesítése végett.  Ezért célszerű a kérelmet annál az anyakönyvvezetőnél előterjeszteni, ahol az anyakönyvi eseményt nyilvántartják.
 
Előterjesztés formái:
 
1. Ügyfélkapun keresztül
 
A magyarorszag.hu honlapon a Család menüpontban található anyakönyvi kivonat menüpontra kattintva  https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,CS.ANY
elérhetővé válik a kérelem.
A kérelmező kizárólag a saját anyakönyvi eseményéről igényelhet kivonatot.
 
2. E-papír szolgáltatás igénybevételével
Lehetőség van e-papír szolgáltatás igénybevételére is, https://epapir.gov.hu/  . Ebben az esetben az anyakönyvi kivonat kiállításához szükséges letölthető nyomtatvány kitöltését követően fel kell csatolni a kérelmet, indokolt esetben a meghatalmazást.
 
3. Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
A weboldal elérhető https://e-onkormnyzat.gov.hu/ oldalon, de az önkormányzat weboldalán is megtalálható. https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas - anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem.
 
4. Posta úton
Posta úton kizárólag abban az esetben igényelhető anyakönyvi kivonat, ha az igénylő közli az anyakönyvi kivonat kiállításához szükséges adatokat, (lásd: letölthető nyomtatvány). Ebben az esetben a kiállított anyakönyvi kivonatot kizárólag a kérelmező állandó lakóhelyére tudjuk postázni.
 
5. Személyesen ügyfélfogadási időben
A személyes kivonat kérés esetén szükséges:
  • a kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás
 
Anyakönyvi kivonatot az EAK rendszerben már szereplő anyakönyvi eseményről tudunk kiállítani azonnal, ügyfélfogadási időben, a fentiek figyelembe vétele alapján, egyébként az ügyintézési határidő 8 nap.