Kereskedelmi tevékenység bejelentése, ill. engedélyezése

Tájékoztató:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban:R.) értelmében, kereskedelmi tevékenység a forgalmazott termékkörtől függően a kereskedelmi hatósághoz tett bejelentés és nyilvántartásba vételt követően, illetve a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedély birtokában végezhető.

Kereskedelmi hatóságként a kormány a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki a mozgóbolt útján folytatott, a csomagküldő, az automatából történő, a közlekedési eszközön folytatott értékesítés és az üzleten kívülikereskedelem esetében.

Az itt nem említett kereskedelmi tevékenységek – azaz üzletbenbevásárló központbanvásáron vagy piaconközterületen vagy közvetlen értékesítés keretében végzett kereskedés – esetében kereskedelmi hatóságként a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője jár el.

A R. 6.számú mellékletében felsorolt termékekforgalmazása esetén a kereskedőnek bejelentést kell tennie a fentiek szerint, a tevékenység helye vagy a vállalkozó székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez. A jegyző a bejelentésről a R. 2. melléklete szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet és az önkormányzat honlapján közzéteszi. A bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi a R. 6.§ (2a) pontja szerint érintetteknek. A feladat és hatáskörüknél fogva érintett szakhatóságok 30 munkanapon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről nyolc munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatják a jegyzőt.

R. 3. mellékletében felsorolt termékek kizárólag üzletben forgalmazhatóak, és a kereskedőnek működési engedélyt kell kérnie forgalmazásukhoz az üzlet helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló bejelentésében illetve a működési engedély kiadása iránti kérelmében feltüntetett adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, míg a nyitvatartási idő változását, az azt megelőző nyolc munkanapon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül kell bejelentenie.


Kapcsolódó jogszabályok:

  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
  • 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.
  • 186/2009. (IX.10.) kormányrendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.

Ügyintézés:

Az ügyet intéző osztály:
Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ügyfélszolgálati iroda

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő és szerda: 800-1200-ig, 1300-1600-ig

péntek: 800-1200-ig,

Ügyintézők:
Takács Ágnes  Telefon: 74/504-144

Az eljárás indul:
Kérelemre

Ügyintézési határidő:
Engedélyezési eljárás esetén 21 nap
Bejelentés esetén 15 nap

Letölthető nyomtatványok: