Kereskedelmi tevékenységek bejelentése, engedélyezése
 
I.                   Tájékoztató
 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) értelmében kereskedelmi tevékenység a forgalmazott termékkörtől függően a kereskedelmi hatósághoz tett bejelentés és nyilvántartásba vételt követően, illetve a kereskedelmi hatóság által kiadott és véglegessé vált működési engedély birtokában végezhető.
 
Kereskedelmi hatóságként a kormány a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a közlekedési eszközön folytatott értékesítés és az üzleten kívüli kereskedelem esetében.
Az itt nem említett kereskedelmi tevékenységek – azaz üzletben, bevásárló központban, vásáron vagy piacon, közterületen vagy közvetlen értékesítés keretében végzett kereskedés – esetében kereskedelmi hatóságként a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője jár el.
 
Az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni, a fentiek szerint, a tevékenység helye vagy a vállalkozó székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez. A jegyző a bejelentésről a R. 2. melléklete szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet, és az önkormányzat honlapján közzéteszi. A bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi a R. 6.§ (2a) pontja szerint érintetteknek.
 
A R. 3.mellékletében felsorolt termékek kizárólag üzletben forgalmazhatóak, és a kereskedőnek működési engedélyt kell kérnie forgalmazásukhoz az üzlet helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
 
A kereskedő a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló bejelentésében illetve a működési engedély kiadása iránti kérelmében feltüntetett adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, míg a nyitvatartási idő változását, az azt megelőző nyolc napon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül kell bejelentenie.
 
 
II.                  Ügyintézés:
 
Az ügyet intéző osztály:
Jogi és Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ügyfélszolgálati iroda
 
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és Szerda: 8-12-ig, 13-16-ig
Péntek: 8-12-ig
 
Ügyintézők:
Takács Ágnes Tel: 74/504-144
Tóthfalusi Tímea Tel.: 74/504-179
 
Az eljárás indul:
Kérelemre
 
Ügyintézési határidő:
Bejelentés esetén 15 nap
Engedélyezési eljárásban 25 nap
 
Illeték: Bejelentéses eljárásnál: illetékmentes
Működési engedély kiadására irányuló eljárásban: illetékmentes
Adatváltozás bejelentése: illetékmentes
 
A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.
 
Letölthető nyomtatványok:
 
 
III.              Kapcsolódó jogszabályok:
 
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
  • 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
  • 186/2009. (IX.10.) kormányrendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről,
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról