Vásár-, piac, bevásárlóközpont, helyi termelői piac üzemeltetése

 

I. Tájékoztató

Vásár, piac, bevásárlóközpont, valamint helyi termelői piac a helyük szerinti települési önkormányzat jegyzőjének (továbbiakban: jegyző) engedélyével, illetve a jegyzőhöz történt bejelentést követően üzemeltethető.
 
a.) Vásár és piac üzemeltetési engedély olyan területre adható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.
Az eljárás kérelemre indul, amelyben a vásár, illetve a piac fenntartójának a kérelem formanyomtatványon szereplő adatokat kell közölnie, illetve mellékelnie.
Az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet az alábbi esetekben kell készíteni:
 
  • Ha a vásár, piac, bevásárlóközpont, egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű, továbbá
  • a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, akkor, ha az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja
A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját, valamint üzemeltetőjét nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, ezért azt, az önkormányzat honlapján közzéteszi.
A fenntartó haladéktalanul köteles a jegyzőt értesíteni a bejegyzett adatokban történt változásról, valamint a vásár-, illetve a piac megszűnéséről.
 
b.) Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a jegyzőnek bejelenteni.
A jegyző a bejelentés alapján, - amennyiben az megfelel a Szolgtv. 22.§-ában, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/A § (1) bekezdésében foglaltaknak - a fenntartó, az üzemeltető és a bevásárlóközpont adatait nyilvántartásba veszi, majd a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az illetékes fogyasztóvédelmi, és a munkavédelmi hatóságnak, valamint az illetékes rendőrkapitányságnak.  
A bevásárlóközpont fenntartója a bejegyzett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek, aki a változást a nyilvántartásba bejegyzi és erről az érintett hatóságokat tájékoztatja
 
c.) Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési jegyzőnél kell bejelenteni.
A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági -, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.
A bejelentés alapján – amennyiben az megfelel a Szolgtv. 22.§-ának, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 4/B § 2) bekezdésének, úgy - a települési jegyző a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. A bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az érintett hatóságoknak.
A helyi termelői piac fenntartója a bejegyzett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a települési jegyzőnek, aki a változást a nyilvántartásba bejegyzi.
 
II. Ügyintézés
Az ügyet intéző osztály:
Jogi és Hatósági Igazgatóság - Igazgatási Osztály
 
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ügyfélszolgálati iroda
 
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és Szerda: 8-12-ig 13-16-ig
Péntek: Zárva
 
Ügyintéző:
Takács Ágnes Tel: 74/504-144
Tóthfalusi Tímea Tel.: 74/504-179
 
Eljárás indul:
Kérelemre
 
Ügyintézési határidő:
Engedélyezési eljárásban: 20 nap
Bejelentéses eljárásban: 15 nap
 
Illeték: 3.000 forint
 
Letölthető nyomtatványok:
 
 
A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelesek.
 
III.             Kapcsolódó jogszabályok:
  • 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról,
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (Kertv.),
  • 2009. évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól (Szolgtv.)
  • 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.),
  • 1990.évi XCIII. Törvény az illetékekről (Itv.)