A parlagfű elleni védekezés elmulasztása
 
I.                    Tájékoztató
 
A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
 
A helyszíni ellenőrzést – a fenti kötelezettség betartásának ellenőrzése érdekében – saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján belterületen a jegyző végez. A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a fenti kötelezettségének – a fertőzött területet a helyrajzi szám alapján a hatóság beazonosítja, jegyzőkönyvet vesz fel és sor kerül - a földhasználó költségére - a közérdekű védekezés elrendelésére. Ezen kívül a jegyző a vonatkozó iratok megküldésével kezdeményezi a növényvédelmi bírság kiszabását a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság).
 
A külterületi ingatlanok (ide tartoznak a zártkerti ingatlanok is) esetében a helyszíni ellenőrzést az ingatlanügyi hatóság (földügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal) folytatja le. A növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést és szabja ki a növényvédelmi bírságot.
 
II.                  Ügyintézés:
 
Ügyintézés helye:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
Városigazgatási és Rendészeti Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
 
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
Szerda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00
 
Ügyintéző:
Feil-Csepregi Anett hatósági ügyintéző
Tel.: 74/999-331
 
Az eljárás hivatalból vagy bejelentésre indul.
A bejelentés megtehető:
- személyes megjelenés során;
- telefonon, a hivatal által működtetett 06 80/204-835-as zöldszámon, valamint
- elektronikus úton a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon elérhető Parlagfű Bejelentő Rendszeren.
Ügyintézési határidő: 60 nap
 
Letölthető nyomtatványok: -
 
 
 
III.                Kapcsolódó jogszabályok:
 
  • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
  • a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
  • a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény