Telepengedély

Tájékoztató:

2013. február 28-án lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.). Az R. hatálya alá tartozó ipari tevékenységek  a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően, illetve jogerős telepengedély birtokában gyakorolhatók.

Bejelentést követően gyakorolhatók:

 • a R. 1. számú mellékletében felsorolt gazdasági tevékenységek
 • a R.2. számú mellékletben meghatározott tevékenységek, ha külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen található a telep, vagy ha nem ipari területen van a telep, de 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatba vételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatba vételei engedéllyel rendelkezik a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre.

Jogerős telepengedély birtokában folytatható a tevékenység

 • a fent nem említett esetekben

A R. 3.§ (1) bekezdésére figyelemmel a bejelentést, illetve a telepengedély kiadása iránti kérelmeket a telep fekvése szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

Bejelentés köteles tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója megteszi a bejelentést az eljáró hatóság – azaz, Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője - felé.

Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az 1997 évi LXXVIII. törvény 18.§ (2) bekezdése szerint a tevékenység az adott telepen végezhető-e.

 • Ha az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja, és a telepet bezáratja.
 • Ha az adott tevékenység a telepen végezhető, a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Telepengedély köteles tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója benyújtja kérelmét az eljáró hatóság – azaz, Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője – felé.

Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az 1997 évi LXXVIII. tv. 18.§ (2) bekezdése szerint a tevékenység az adott telepen végezhető-e.

 • Ha az adott tevékenység a telepen nem végezhető, a kérelmet elutasítja.
 • Ha az adott tevékenység a telepen végezhető, szakhatóságok bevonásával, helyszíni szemle tartásával lefolytatja az engedélyezési eljárást.

 

A jegyző a telepek nyilvántartásba vételét követően a bejelentés másolatával, illetve a telepengedély megadásáról szóló határozattal értesíti az érintett hatóságokat, szakhatóságokat is.

Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásba bejegyzett adatainak változását, vagy az ipari tevékenység megszüntetését haladéktalanul, írásban köteles a jegyzőnek bejelenteni.

Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője nevében az ügyintézést illetve kiadmányozási jogot az Igazgatási Osztály ügyintézői, munkaköri leírásaik alapján végzik, gyakorolják. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 • 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.
 • 2009. évi LXXVI. tövény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
 • 186/2009. (IX.10.) kormányrendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről.
 • 35/1999. (X.13. BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás djáról

Ügyintézés:

Az ügyet intéző osztály:
Hatósági Igazgatóság
Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ügyfélszolgálati iroda

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és szerda:        8-12-ig, 13-1600-ig
Péntek:     8-12-ig,

Ügyintézők:
Bustya Gabriella  Telefon: 74/504-115
Várallyayné Bánki Mária  Telefon: 74/504-144

Az eljárás indul:
Kérelemre

Ügyintézési határidő:
Engedélyezési eljárás esetén 21 nap
Bejelentés esetén 15 nap

Letölthető nyomtatványok:

Bejelentés illetve Kérelem ipari tevékenység folytatásához