Köztemetés

Az ellátás célja : 
A halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha:
• nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
• az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Ki jogosult az intézkedésre? 
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere.

Az önkormányzat:
• a temetési költséget hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, illetve
• az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Az eljárás megindul 
• hivatalból, amennyiben nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
• kérelemre, amennyiben az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.


Kapcsolódó jogszabályok