Közlekedési tanulóbérlet

A támogatás megállapításának jogszabályi alapja a Szekszárdi Önkormányzatnak a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) számú rendelete 18. §-a.

A közlekedési tanulóbérlet támogatás azon tanköteles korú általános iskolás tanulók, illetve a Fogyatékosok Nappali intézményébe járó tanköteles korú ellátottak részére állapítható meg, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. További feltétel, hogy a tanuló külterületen vagy a látogatott intézménytől 2 km-nél távolabb lakjon.

A támogatás igényléséhez a "Kérelem közlekedési tanulóbérlet támogatás megállapításához" című nyomtatvány kitöltése (különös tekintettel a tömegközlekedési eszközre történő fel- és leszállás állomásának pontos feltüntetésére) valamint a közlekedési tanulóbérlet becsatolása szükséges.
Benyújtás határideje: a bérlet érvényességi lejáratát követő tanév kezdete.


Kapcsolódó jogszabályok:

Ügyintézés

Az ügyet intéző iroda:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Vörösmarty u.5.

Ügyfélfogadási időpontok: 
hétfő: 800 -1200, 1300-1600
szerda: 800 -1200, 1300-1600

Az eljárás indul: 
Kérelemre


Letölthető nyomtatványok:

Kérelem