Ingatlanközvetítői névjegyzék

A) Üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatás engedélyezése iránti eljárás (névjegyzékbe felvétel)

Az üzletszerű ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság engedélyezi.
Nem adható ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői engedély annak,

a) aki büntetett előéletű,
b) aki az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll,
c) aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján vezető tisztségviselő nem lehet.

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet.
Illetékes a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője.

Kapcsolódó jogszabályok

 

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. 
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
 • 1993. évi LXXVIII. tv. 
 • Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) Korm. rendelet
 • Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló
 • 31/2009. (XI.18.) ÖM rendelet 
   

Ügyintézés

Az ügyintézés helye:
Közigazgatási Igazgatóság
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. - ügyfélszolgálat Tel.: 74/504-179

Az ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és szerda: 8:00-12:00 óra, 13:00-16:00 óra
Péntek: 8:00-12:00 óra, 

Ügyintéző:
Kiss Márta
Telefon: 74/504-179

Ügyintézési határidő: 30 nap

Eljárási illeték: 3.000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Benyújtandó iratok:

 • Szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • 30 napnál nem régebben kiállított közokirat, mely szerint a bejelentő köztartozásmentes, kivéve, ha szerepel a köztartásmentes adózói adatbázisban;
 • kérelem illetékbélyeggel ellátva

Letölthető nyomtatványok:
Bejelentés ingatlanközvetítő és értékbecslő szolgáltatási tevékenység mekezdéséről (gazálkodó szervezetek részére)
Kérelem üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatásához szükséges engedély kiadásához (magánszemélyek részére)