Települési gyógyszertámogatás

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a települési támogatás keretén belül  egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében rendszeres gyógyszertámogatásra való jogosultságot állapít meg annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek,

a) akinek, illetve családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, (jelenleg: 85.500,- Ft-ot)

b) akinek a háziorvosa által kiállított és a gyógyszertár által beárazott igazolása szerint a krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó vényköteles gyógyszerköltségének – ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – havi átlaga (havi rendszeres gyógyszerköltség) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, (jelenleg: 5.700,- Ft-ot)

c) akinek közgyógyellátásra való jogosultsága nem került megállapításra.

d) Aki egyedülálló nyugdíjas, és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át. (jelenleg: 91.200,-Ft-ot)

A támogatás havi összege az alábbi jövedelemhatárok szerint alakul:

 

 

Egy főre jutó jövedelem

A támogatás havi maximális összege

Egyedül élő kérelmezőnél

Családban élő kérelmezőnél

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-áig (jelenleg: 57.000,- Ft)

8.000,- Ft

7.000,- Ft

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-áig (jelenleg: 85.500,- Ft)

6.000,- Ft

5.000,- Ft

Az egyedülálló nyugdíjas esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-áig
(jelenleg: 91.200,- Ft)
6.000,- Ft  

A támogatás összege nem haladhatja meg az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltség összegét.

Az egy családban élő személyek részére gyógyszertámogatás címén megállapított ellátás együttesen nem haladhatja meg havonta a 14.000,- Ft-ot.

A támogatás 6 hónapra, természetbeni ellátásként,  gyógyszer utalvány formájában kerül kiadásra.  A jogosultság leteltét követően ismételten igényelhető.

Az utalvány a rendeltetésétől eltérően nem használható fel, értéke sem egészében, sem részben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át. Az utalvány az azon feltüntetett névvel, társadalombiztosítási azonosító jellel együtt érvényes, a kiállításától számított 6 hónapig.

 

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem