Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály végzi Szekszárd közigazgatási területén belül, az önkormányzati vagyonnal, területekkel kapcsolatos, kezelői és tulajdonosi feladatok műszaki ügyintézését.

 

Az Osztály feladatai közé tartozik a 

 • Önkormányzati utak, hidak, járdák fenntartása, karbantartása, úthibák megszüntetése, balesetmentes közlekedés biztosítása, forgalomtechnikai fejlesztések, biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése.
 • Útburkolati jelek felfestése.
 • Közútkezelői hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
 • Közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása. Forgalomirányító berendezések üzemeltetésének, karbantartásának, fejlesztésének koordinálása.
 • Síkosság mentesítés, hó eltakarítás.
 • Önkormányzat közterületi tulajdonosi jogaival kapcsolatos ügyintézés.
 • Parkolók bérlésével, megváltásával kapcsolatos ügyintézés.
 • Helyi tömegközlekedés szervezésének, menetrendjének véleményezése. 
 • Fő vízgyűjtők fenntartása, kaszálások, kotrások elvégzése, árokburkolatok építése, javítása.
 • Zárt csapadékcsatorna hálózat fenntartása, csapadékvíz elvezető csatorna hálózat (76 km) fenntartása, mosatása, víznyelő aknák tisztítása, javítása, megsüllyedt rácsok, akna fedlapok szintbe emelése. Utcai árkok, utcai burkolt és földárkok fenntartása, járdák melletti folyókák, rácsok tisztítása, javítása.
 • Záporkárok elhárítása, záporok utáni úttakarítás, iszap, hordalék eltávolítása.
 • Záportározók üzemeltetése a város záportározóinak, azok műtárgyainak, szivattyúinak üzemeltetése vállalkozón keresztül, nádvágások, kaszálások elvégzése, javítások, fejlesztések elrendelése.
 • Kezelői nyilatkozatok a csapadékvíz elvezető rendszert érintő kivitelezésekhez kezelői, befogadói nyilatkozatok kiadása jelenleg már az e-közmű rendszeren keresztül.
 • A városi csapadékvíz rendszer bővítése, rekonstrukciója.
 • A városi ivóvíz ellátó rendszer fejlesztésében való tulajdonosi részvétel.
 • Szennyvíz elvezetés, szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési beruházásokban való tulajdonosi részvétel, lakossági kérelmek kezelése, talajterhelési díjjal kapcsolatos nyilatkozatok kiadása.
 • Szökőkutak, ivó kutak, párakapuk üzemeltetési, javítási, karbantartási munkák elvégzése.
 • Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található zártkerti, külterületi szilárd és föld utak, karbantartásával, úthibák megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása.
 • Zártkertek gallyazási munkáinak koordinálása.
 • Együttműködve a mezei őrszolgálattal figyelemmel kell kísérni az Önkormányzat közigazgatási területén lévő termőföldek használatát, a hasznosítási kötelezettségét.
 • Közútkezelői hatáskörbe utalt feladatok kapcsán, behajtási engedélyek kiadása.
 • A város utca bútorainak (szemétgyűjtő, oszlopok, padok, egyéb fém szerkezetek) karbantartási, felújítási munkáinak koordinálása.
 • Házszám táblákkal kapcsolatos ügyintézés.
 • Közvilágítási oszlopok karbantartása, közvilágítási fejlesztés, hibák javítása.
 • Térfigyelő kamerák fejlesztése karbantartása.
 • Zöldfelület karbantartással, fejlesztésével, parkok gondozásával, növény ültetésével, fák, cserjék nyesésével, metszésével, játszóterek fejlesztésével, karbantartásával,  padka és egyéb zöldfelület kaszálásával kapcsolatos feladatok.
 • Temető fenntartással kapcsolatos feladatok.

 

A leírt feladatokkal kapcsolatos bejelentéseket, észrevételeket, kérelmeket az „általános bejelentő formanyomtatvány”-on keresztül tehetik meg, írásos formában a Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. címére küldve, vagy digitális formában a muszak@szekszard.hu e-mail címre küldve. Az ügyintézési, válaszadási határidő jellemzően 30 nap. Az egyes speciális ügyintézésű feladatok esetében kérjük az alábbi formanyomtatványokat használják:

 1. Általános bejelentő formanyomtatvány 
 2. Közterület bontási kérelem 
  Közterületen található zöldfelület, útburkolat, járda, vízelvezető bontásához kérelem
 3. Forgalomkorlátozási kérelem 
  Út, járda gyalogos, közlekedési forgalmának korlátozásához kérelem
 4. Kapubejáró létesítéséhez kérelem 
  Kapubejáró építéséhez, felújításához, átépítéséhez kérelem
 5. Parkoló bérlési kérelem 
  Közterületi parkoló bérlése (Kizárólag cégeknek lehetséges).
 6. Gépjármű kár, kátyúkár kárbejelentő 
  Közterületen önkormányzati mulasztásból bekövetkezett ügyekben kárbejelentő kérelem
 7. Parkoló megváltási kérelem / „Parkoló megváltási kérelem.doc” a word dokumentum belinkelése letölthető formában/ új építéshez, funkció váltáshoz kapcsolódó parkoló megváltási kérelem
 8. Általános behajtási engedély kérelem 
  A városban található „mindkét irányból behajtani tilos” területekre való behajtási engedély kérelem
 9. Sürgősségi orvosi ellátást végző háziorvosok számára várakozási engedély 
 10. Házszám tábla igényléséhez kérelem
 11. Fakivágási engedély kérelem 
  A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján fakivágási kérelem
 12. Fakivágás megkezdésének bejelentése 
 13. Fapótlás megkezdésének bejelentése 
 14. Gallyazási kérelem 
 15. Közvilágítási hibabejelentés a KOVIKA közvilágítási hibabejelentő portálon lehetséges: www.kovika.hu
 16. Méhek tartásáról, védelméről szóló Bejelentő lap / Kijelentkező lap