Hatósági bizonyítvány kiállítása

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
A hatósági bizonyítvány kiadására az általános illetékességi szabályokon túl az a hatóság is illetékes, amelynek

a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
b) területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
c) nyilvántartása az adatot tartalmazza.

A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 83.§ 

Ügyintézés:
Az ügyintézés helye:
Közigazgatási Igazgatóság
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. - ügyfélszolgálat 
Tel.: 74/504-179

Az ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és szerda: 8:00-12:00 óra, 13:00-16:00 óra
Péntek: 8:00-12:00 óra,

Ügyintéző:
Kiss Márta 
Telefon: 74/504-179
Ügyintézési határidő: 10 nap
Eljárási illeték: 3000 forint, melyet illetékbélyegben kell leróni

Benyújtandó: Kérelem illetékbélyeggel ellátva
Bemutatandó: személyazonosításra alkalmas okmány

Letölthető nyomtatványok:

A Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési/vásárlási kedvezmény és/vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat

Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból legfeljebb 10-et üzemeltető üzembentartó okmányirodai ügyintézéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadásához.

Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból 10-nél többet üzemeltető üzembentartó okmányirodai ügyintézéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadásához.