Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

Tájékoztató:

2011. június 15. napjától zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Engedélyt azokra az alkalmi, vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre kell kérni, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben (300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség, épület), illetve szabadban tartanak és várhatóan lesz olyan időpont, amikor a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja.

Az engedély iránti kérelmet és mellékleteit a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezőjének kell benyújtania a rendezvény helye szerinti önkormányzat jegyzőjéhez.

A jegyző az engedélyezési eljárásban a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Az engedélyt a kérelem, és a mellékleteként benyújtott dokumentáció, a helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a szakhatósági állásfoglalások figyelembe vételével adja ki.  A rendezvénytartási engedély kiadásáról igazolást állít ki, a rendezvényt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.  

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Kapcsolódó jogszabályok:

A zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet.

Ügyintézés:

Az ügyet intéző osztály:
Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály

Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő és szerda: 800-1200-ig, 1300-1600-ig
Péntek: 800-1200-ig,

Ügyintéző:
Várallyayné Bánki Mária

Eljárás indul:
Kérelemre

Ügyintézési határidő:
20 nap

Letölthető nyomtatványok:

 Rendezvénytartási engedély iránti kérelem