Adó Osztály

Adózással kapcsolatos ügyek intézése.

Az ügyfélfogadás helye: Szekszárd, Béla király tér 8.; földszint 17-20. irodák

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági és Koordinációs Igazgatóság Adó Osztálya Szekszárd város illetékességi területén ellátja a helyi adókkal és más önkormányzathoz telepített adók, illetékek és díjak (termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó, talajterhelési díj, a közigazgatási eljárási illetékekről), valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat.

Az e-Mail címek a @szekszard.hu névvel egészülnek ki.

Osztályvezető: Török-Dús Tímea
elérhetősége:  földszint 18. iroda
telefon: 06/74/504-151
e-mail: dus.timea

Ügy-
intézők
Feladatkör
Elérhetőség
Berta Szimonetta - helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó:
Adózók A-D betű;

 
földszint 20. iroda
telefon:74/504-152
e-mail: berta.szimonetta
Ritter-Bárdos Beáta - helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó:
Adózók E-Gy betű;
- adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása
földszint 17. iroda
telefon: 74/504-145
e-mail: ritter-bardos.beata
Pap Lászlóné
- helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó:
Adózók H-L betű;
földszint 19. iroda
telefon: 74/504-153
e-mail: papne.kati
Pethő Ágnes
- helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó:
Adózók M-S betű;
földszint 20. iroda
telefon: 74/504-168
e-mail: petho.agnes
Kövecsesné Gréczy Anita
- helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó:
Adózók Sz-végig betű;
földszint 20. iroda
telefon: 74/504-155
e-mail: kovecsesne.greczy.anita
Péter-Kétyi Hajnalka
- adóbefizetések könyvelése, túlfizetések rendezése
- adóigazolás kiállítása
- idegenforgalmi adó
- talajterhelési díj
földszint 19. iroda
telefon: 74/504-193
e-mail: peter-ketyi.hajnalka
Georgiev Réka
 
- adó-és értékbizonyítvány készítése;
- végrehajtási ügyek
földszint 17. iroda
telefon: 74/504-191
e-mail: georgiev.reka