Adó Osztály

Adózással kapcsolatos ügyek intézése.

Az ügyfélfogadás helye: Szekszárd, Béla király tér 8.; földszint 17-20. irodák

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Hatósági Igazgatóság Adó Osztálya Szekszárd város illetékességi területén ellátja a helyi adókkal és más önkormányzathoz telepített adók, illetékek és díjak (termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadó, talajterhelési díj, a közigazgatási eljárási illetékekről), valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat.

Az e-Mail címek a @szekszard.hu névvel egészülnek ki.

Osztályvezető: Kovács Lászlóné
elérhetősége:  földszint 18. iroda
telefon: 06/74/504-151; +36/20/420-2115
e-mail: kovacsne.erika

Ügy-
intézők
Feladatkör
Elérhetőség
Incze Valéria
- helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó: Adózók A-Á betű;
- adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása;
- adó-és értékbizonyítvány készítése;
- végrehajtási ügyek
földszint 17. iroda
telefon:74/504-152
e-mail: incze.vali

Török-Dús Tímea

- helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó: Adózók B betű;
- adóellenőrzés
- felszámolási eljárások

földszint 19. iroda
telefon: 74/504-193
e-mail: dus.timea

Georgiev Réka

- helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó: Adózók C-É betű;
- adóellenőrzés
- Szálka község adóügyi feladatai
földszint 19. iroda
telefon: 74/504-191
e-mail: georgiev.reka
Pap Lászlóné
- helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó:
Adózók F-L betű;
földszint 20. iroda
telefon: 74/504-153
e-mail: papne.kati
Pethő Ágnes
- helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó:
Adózók M-S betű;
földszint 20. iroda
telefon: 74/504-168
e-mail: petho.agnes
Kövecsesné
Gréczy Anita
- helyi iparűzési adó, építményadó, telekadó:
Adózók Sz-végig betű;
földszint 20. iroda
telefon: 74/504-155
e-mail: kovecsesne.greczy.anita
Molnosiné
Berta Erika
- adóbefizetések könyvelése, túlfizetések rendezése
- adóigazolás kiállítása
- idegenforgalmi adó
- talajterhelési díj
földszint 17. iroda
telefon: 74/504-145
e-mail: molnosi