Túlfizetés rendezése

Ügyleírás

Azokban az esetekben, mikor az adózó a fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizetett be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott adószámlán. Amennyiben az önkormányzatnál az adott számlán adótartozása nem áll fenn, és bejelentési/bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy más önkormányzatnál vezetett adószámlájára történő átvezetéséről (pl.: más adónemben később esedékes kötelezettségére). Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára, azaz az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás, vagy tartozás összegét - nettó módon számítva - csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével. Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének további feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál (pl. NAV) nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás, ebben az esetben kérheti, hogy túlfizetése a tartozást nyilvántartó adóhatóság részére kerüljön átutalásra. Az adóhatóság a nyilvántartott túlfizetést csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása. A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.

Jogszabályi háttér

 

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Benyújtás formája és módja

Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, elektronikus formában ePapíron vagy önkormányzati hivatali portálon valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsz tv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A „Kérelem túlfizetés rendezésére" űrlap megtalálható a városi portálon a www.szekszard.hu/adougyek/egyéb nyomtatványok menüpontban, valamint az önkormányzati hivatali portálon (ohp) https://ohp-20.asp.lgov.hu. Az ohp felület közvetlenül a www.szekszard.hu weboldalról is elérhető az „Intézze ügyeit elektronikusan” linkről.

 

Eljárás díja

A túlfizetéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

 

Ügyintézési idő

Az adózót megillető költségvetési támogatás kiutalásának esedékességéről törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított harminc napon belül kell kiutalni.

 

Ügyintéző:

Péter-Kétyi Hajnalka (fszt. 19. iroda. Tel: +36/74/504-193)

 

A túlfizetés kiutalásával kapcsolatos döntés kézbesítése

A túlfizetés kiutalásáról döntés, határozat, végzés nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla egyenleg keretében értesül az aktuális egyenlegéről.

 

Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei:

Ügyfélfogadás helye: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő és Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00
E-mail cím: ado@szekszard.hu
Honlap cím: www.szekszard.hu
Telefonszám: +36 74/504-100

ePapír benyújtás: https://epapir.gov.hu/
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,  
Ügytípus: Adóügyek, Címzett: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.

ohp benyújtás: https://ohp-20.asp.lgov.hu
település kiválasztása: Szekszárd; ügyindítás
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Központi Rendszerben lévő
Hivatali Kapu elérhetősége:
HIVATAL RÖVID NEVE: TCAVV;
KRID: 404042737