Nyertes hazai pályázatok 2008

5. Számú Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása

Projekt neve:
5. Számú Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása

Projekt általános leírása:
A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztés célja: Az iskolaépület hő veszteségének csökkentése és esztétikus környezet megteremtése.
A fejlesztés a mai szabványoknak megfelelő hőszigetelés és esztétikus, felújított felület kialakítását célozta meg.

Projekt műszaki leírása:
A régi burkolatot lebontották és elszállították. A fal lepucolása és kellősítése után felerősítették a hőszigetelő lemezeket. A felületet üvegszövet megerősítéssel és Baumit vakolattal látták el.
Az új burkolat felülete: 121 m2.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
7621 Pécs, Mária u. 3. 
www.deldunantul.com

 

Babits Mihály Általános Iskolában aljzatsüllyedés javítása

Projekt neve:
Babits Mihály Általános Iskolában aljzatsüllyedés javítása

Projekt általános leírása:
A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztés célja: A karbantartók irodájának használhatóvá tétele, a padlósüllyedés okának feltárása, a betonaljzat bontása és új vasbetonlemez építése volt. További károk megelőzése.
A fejlesztés pozitív hatással van a környezetre: amennyiben a süllyedést szennyvíz-, vagy ivóvízszivárgás okozza, ez a károsító hatás megszűnik.

Projekt műszaki leírása:
A megsüllyedt betonaljzat bontása, elszállítása, feltárás. A károsodás mértékének, okának vizsgálata; majd új vasbeton aljzatlemez készítése. Falazaton a vakolat és a festés felújítása.
A megsüllyedt betonaljzat felülete: 15 m2, a kapcsolódó vakolatjavítási, festési felület nagysága: 25 m2.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
7621 Pécs, Mária u. 3.
www.deldunantul.com 

 

Cserhát utca burkolat felújítása

Projekt neve:
Cserhát utca burkolat felújítása

Projekt általános leírása:
Az útburkolat felületén hámlások, bomlások jelentkeztek, a leromlás előrehaladott állapotban volt. A közműépítéseket követő nyomvonalas helyreállítások élesen elváltak a pálya eredeti szerkezetétől. A szegélyek általában jó állapotban voltak, azonban kismértékű javítás szükséges volt. A csapadékvíz befogadó rács és tartókeret korrodált, a terhelést tartósan nem volt képes elviselni.

Projekt műszaki leírása:
A meglévő rossz minőségű burkolatot kijavították. A felújítással érintett útszakaszon az aszfalt burkolat profiljavítása megtörtént, erősítése elkészült AB-11 min aszfaltbetonnal. Szükséges volt a meglévő szegélyek sérült szakaszokon történő javítása, a közművek szintre emelése, illetve a közmű nyomvonalakon a repedések aszfalt textíliával történő árfedése.
Eredmény: 335 fm hosszú, 5,56 m széles, 1873 m2 felületnagyságú felújított útburkolatú utca.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
7621 Pécs, Mária u. 3.
www.deldunantul.com 

 

Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvízelvezetés rekonstrukciója

Projekt neve:
Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvízelvezetés rekonstrukciója

Projekt általános leírása:
A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztés célja: az iskolában biztonságos, játékra alkalmas játszóudvar biztosítása volt. Ünnepélyek, egyéb események közösségi terének biztosítása.

Projekt műszaki leírása:
A régi aszfalt és beton burkolatot feltörték és elszállították. A csapadékvízgyűjtő és elvezető rendszert a föld alatt alakították ki. A szertár lezárását okozó csapadékvíz-elvezető csöveket kicserélték, és szintén bekötötték ebbe az elvezető rendszerbe. Ágyazat készült és rajta kialakították a térkő burkolatot. Az udvar új burkolatának felülete:1145 m2, a csapadékvíz elvezető csatorna: 126 fm.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
7621 Pécs, Mária u. 3.
www.deldunantul.com 

 

Flórián utca burkolat felújítása

Projekt neve:
Flórián utca burkolat felújítása

Projekt általános leírása:
Az érintett szakaszon az útburkolat kopóréteg állapota elöregedett, felújításra szorult.
A felújítás eredményeként a belváros közlekedési feltételei, a zaj és dinamikus terhelés jelentősen javult. A burkolat fenntartási költségek jelentősen csökkentek.

Projekt műszaki leírása:
A meglévő aszfaltburkolat profilmarása, a közmű nyomvonalak javítási helyén jelentkező repedések textíliával történő lefedése, a sérült szegélyek, csatlakozások javítása, új aszfalt kopóréteg építése AB-11 min. aszfaltbetonból megtörtént. A közmű szerelvények szintre emelése szintén.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
7621 Pécs, Mária u. 3.
www.deldunantul.com 

 

Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje

Projekt neve:
Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje

Projekt általános leírása:
A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztés célja volt: Új nyílászárók beépítésével megfelelő környezet kialakítása a csoportszobákban, jó légzárás és hőszigetelés elérése, - ezzel fűtési energia megtakarítása.

Projekt műszaki leírása:
A régi ablakokat kibontották és elszállították, helyükre új, műanyag nyílászárókat építettek be, majd elvégzték a szükséges helyreállító és járulékos munkákat.
4 csoportszobában összesen 20 db nyílászáró cseréje történt meg.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli regionális Fejlesztési Tanács
7621 Pécs, Mária u. 3.
www.deldunantul.com 

 

Szekszárd és környéke online turisztikai portálrendszer kialakítása

A projekt neve:
www. szekszard.hu 
Szekszárd és környéke online turisztikai portálrendszer kialakítása

A projekt általános leírása:
A tervezett promóciós eszköz Szekszárd és környékének komplex turisztikai kínálatának bemutatását célozta. A rendszer a tartalmakat három nyelven: magyarul, angolul és németül jeleníti meg. A portál minden olyan információtípust tartalmaz, mely a régió iránt érdeklődő turisták információigényét kielégíti: turisztikai attrakciók, turisztikai szolgáltatások, közérdekű információk (közlekedés, pakolás, időjárás, stb.). A régió szolgáltatói alapadatokkal ingyenesen megjelenhetnek a portálon (ezzel garantáljuk a tartalom teljeskörűségét). A portál mögött lévő adminisztrációs program kompatibilis a deldunantul.hu, illetve a visitpecs.hu mögött lévő tartalomkezelő rendszerrel, így lehetővé vált a kölcsönös adatcsere.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
www.magzrt.hu 

 

A Szekszárdi KEF működésének fejlesztése, a helyi stratégia megvalósítása

Projekt neve:
A Szekszárdi KEF működésének fejlesztése, a helyi stratégia megvalósítása

Projekt általános leírása:
A pályázat célja Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) alakítása, működésük fejlesztése és helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása, illeszkedve a „Nemzeti Stratégia a kábítószerprobléma visszaszorítására” című dokumentumhoz.

Projekt műszaki leírása:
Megvalósítandó feladatok:
- KEF ülések szervezése
- Egyéb szakmai rendezvény (szakmai kerekasztal, kutatási adatok ismertetése, stb.)
- Továbbképzés a KEF tagos számára
- Szakmai konferenciákon való részvétel
- KEF szervezetfejlesztése

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.esza.hu 

 

Mérey utcai idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése

Projekt neve:
Mérey utcai idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése

Projekt általános leírása:
A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztés célja volt: az épület hőveszteségének csökkentése, az egészséges környezet megteremtése a bent lak idős emberek számára.
A fal utólagos hőszigetelésével lényegesen csökkent az energia veszteség és további két centiméter hőszigetelés vastagítással a harmatpont is az épület falazatán kívülre került és a penészesedés megszűnt.

Projekt műszaki leírása:
A meglévő falazatot előkészítették, a meglévő lábazati vakolatot leverték. Ezután rögzítették a falra a hőszigetelő polisztirol lapokat és üvegszövet erősítéssel és dörzsölt vakolattal borították a felültet. 
A hőszigetelés felülete: 75 m2.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
7621 Pécs, Mária u. 3.
www.deldunantul.com 

 

Négy robogó beszerzése a közterületfelügyelők részére

Projekt neve:
Négy robogó beszerzése a közterületfelügyelők részére

Projekt általános leírása:
A köterületfelügyelők Szekszárd belterületén 1165 ha nagyságú területen látják el feladataikat. A robogók beszerzésével egyrészt a feladathoz önállóan rendelt jármű biztosításával javult a munka hatékonysága és nőtt a felderített ügyek száma, másrészt Szekszárd domborzati viszonyai miatt előfordulnak olyan területek, melyek gépkocsival nem, de robogóval megközelíthetők és így az intézkedés időben történhet.

Projekt műszaki leírása:
A projekt kapcsán beszerzésre került:
4 db jármű
4 db bukósisak
4 db lezárólánc
4 db jobb oldali tükör

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
7621 Pécs, Mária u. 3.
www.deldunantul.com 

 

A Szekszárd MJV Önkormányzata gyermek- és ifjúsági feladatai ellátásának támogatása

Projekt neve:
A Szekszárd MJV Önkormányzata gyermek- és ifjúsági feladatai ellátásának támogatása

Projekt általános leírása:
Szekszárd lakosságának jelenős hányada tartozik a fiatal korosztályba, ezért nélkülözhetetlen az önkormányzatnál egy olyan köztisztviselő jelenléte, aki munkájával segíti, koordinálja a Szekszárdon élő és tanuló fiatalokat érintő programokat, rendezvényeket.
Az ifjúsági referens feladata a város általános és középiskoláiban dolgozó, ifjúsági ügyekkel foglalkozó szakemberrel való rendszeres kapcsolattartás, a felmerülő problémák összegyűjtése, az igények felmérése.

Projekt műszaki leírása:

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Európa Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.esza.hu 

 

Tolna Lajos utca burkolat felújítása

Projekt neve:
Tolna Lajos utca burkolat felújítása

Projekt általános leírása:
A fejlesztés eredményeként az út burkolata felújításra, megerősítésre került. A közmű nyomvonalak helyreállítási szintbeli eltérések javításával a dinamikus káros hatások megszűntek. A szegélyek hibája javításra került.
Javultak a közlekedési feltételek, csökkent a lakókat terhelő zaj és dinamikus terhelés. Az út forgalombiztonsági színvonala jelentősen javult.

Projekt műszaki leírása:
A felújítással érintett útszakaszon az aszfalt burkolat javítása, erősítése elkészült AB-11 min aszfaltbetonnal. Szükséges volt a meglévő szegélyek sérült szakaszokon történő javítása, a közművek szintre emelése, illetve a közmű nyomvonalakon a repedések aszfalt textíliával történő átfedése. 
Az aszfalt hossza 646 fm, szélessége 5,52 m, felülete 3809 m2.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
7621 Pécs, Mária u. 3.
www.deldunantul.com 

 

Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje

Projekt neve:
Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje

Projekt általános leírása:
A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztés célja volt: új nyílászárók beépítésével megfelelő környezet kialakítása a csoportszobákban, jó légzárás és hőszigetelés elérése, - ezzel fűtési energia megtakarítása.

Projekt műszaki leírása:
A jelenlegi ablakokat kibontották és elszállították, helyükre új, műanyag nyílászárókat építettek be, majd elvégzték a szükséges helyreállító és járulékos munkákat.
4 csoportszobában összesen 20 db nyílászáró cseréje valósult meg.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
7621 Pécs, Mária u. 3.
www.deldunantul.com 

 

Vincellér utca burkolat felújítása

Projekt neve:
Vincellér utca burkolat felújítása

Projekt általános leírása:
Az útburkolat kopórétege elöregedett, a többszöri javítás és közmű építés után egyenetlenné vált. Az útszegélyek több helyen nem voltak megfelelő állapotúak. A sebességcsökkentő bordák fellazultak, tönkrementek. 
A fejlesztés a burkolat további károsodását, tönkremenetelét elhárította, a zaj és dinamikus terhelést jelentősen csökkent. Városközponti lakóövezeti utca, kisebb átmenő forgalommal.

Projekt műszaki leírása:
A felújítás során a nem megfelelő útszegélyek átépítése, a szegélyek mentén a csatlakozó burkolat alépítmény javítása, valamint a közmű nyomvonalon jelentkező alépítmény javítása elkészült. Az aszfalt kopóréteg profiljavító marást követően felújításra került. Az utcában három ponton sebesség csökkentő bordák voltak, melyeket a felújítás során kicseréltek. A felújítás során a közmű szerelvények szintre emelése is elkészült.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
7621 Pécs, Mária u.3.
www.deldunantul.com