Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése pályázat keretében térfigyelő rendszer beszerzése, kiépítése, üzemeltetése

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása tárgyú felhívásra. 

A pályázat célja a korszerű és színvonalas közösségi közlekedés biztosításához szükséges infrastrukturális feltételek javítása, az utastájékoztatás és szolgáltatási színvonal, a megyeszékhelyek agglomerációs közösségi közlekedésének a fejlesztése.
A pályázatban támogatható tevékenységek:
1. Forgalomirányítás, forgalomszervezés és utastájékoztatás fejlesztése
2. Szolgáltatási színvonal erősítése
3. Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése
4. Biztonságos kerékpár támaszok, tárolók, kerékpár parkolók építése, elhelyezése az átszállási pontokon az Út 2.1.203:2010 útügyi műszaki előírás szerint.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatának címe: Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése

A pályázat rövid összefoglalása:

B+R kerékpár tároló
Kerékpárút felfestése a Hunyadi utcától az autóbusz-pályaudvarig, és fedett B+R kerékpártárolók elhelyezése az autóbusz-pályaudvarnál és a MÁV Zrt. területén  a felvételi épülettől délre.
Hunyadi utcai csomópontban egy direkt jobbra kanyarodósáv kialakítása.
A jelzőlámpa piros jelzése esetén a jobbra kanyarodni szándékozó járművek indokolatlanul sokat várakoznak az egyenesen áthaladni szándékozó járművek mögött.. A tehermentesítő útra annak túlzott leterheltsége miatt a város felől csúcsidőben szinte lehetetlen rákanyarodni.
Utas tájékoztató és kamerarendszer
Az alapcsomag szerint a 15 legfontosabb szekszárdi megállóhoz kerülnek elektronikus kijelzők. A csomag tartalmazza a kijelzők vezérléséhez szükséges informatikai fejlesztéseket is a forgalmi irodán. A kamerarendszer az utas tájékoztatókat figyelmi meg, a közterület megfigyelése mellett. Ip alapú rendszer 3 központ felállításával.
Csatári körforgalom
Feladat a megállóhely átépítése oly módon, hogy egy időben két autóbusz fogadására is képes legyen, és biztosítva legyen a megfordulás lehetősége.

Szerződések: