RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

Támogatási szerződés száma: TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001

Projekt rövidített neve: SUMP Szekszárd

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a SUMP Szekszárd című pályázat keretében Szekszárd város Fenntartható Városi Mobilitási Tervét kívánja elkészíttetni a megfelelő előkészítés és a tanulmány készítőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés lebonyolítását követően, hogy további fenntartható közlekedési fejlesztések kiinduló pontja és gyűjteménye legyen. A SUMP az ITS-hez hasonlóan egy középtávú stratégiai dokumentum, melynek célja a városok és azok vonzáskörzetében élők/jelen lévők közlekedési/mobilitási igényeinek kielégítése és ezáltal egy jobb életminőség biztosítása. Fontos célja, hogy minden lakosnak legyen lehetősége választani a közlekedési alternatívák közül, hogy eljuthasson a számára legfontosabb célpontokra, emellett ugyanúgy célja, hogy csökkenjen a levegőszennyezettség, illetve a zajszennyezés, valamint az energiafelhasználás. A SUMP az „egy fajta közlekedési mód (pl. vasúti közlekedés)” kezelésével szemben az integrált megközelítésre épül, az összes közlekedési mód (gyalogos-kerékpáros-autós-közösségi közlekedés) átfogó fejlesztését célozza, miközben előnyben részesíti a környezetbarát közlekedési ágakat, a fenntarthatóságot – ezért a SUMP-ban jellemzően olyan projektek kerülnek megfogalmazásra, melyek elsősorban a fenntartható és az alacsony ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátású közlekedési módok fejlesztését célozzák, így pl. gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése, kerékpárutak építése, bővítése, elérhető, megfizethető és környezetbarát tömegközlekedés biztosítása, hibrid és elektromos autók vásárlásának ösztönzése, városi zöldfelületek fejlesztése, összehangolt közlekedés biztosítása, P+R és B+R rendszerek kialakítása, stb. A SUMP a hagyományos közlekedéstervezéssel ellentétben nem csak a közlekedési infrastruktúra fejlesztését célozza, hanem integrált intézkedéscsomagokat fogalmaz meg a költséghatékony megoldások érdekében (tehát a beruházásokra tett javaslatok mellett megjelenik a szemléletformálás, a közösségépítés, a környezetvédelem, a SMART megoldások bevezetése, stb., továbbá nem csak az Önkormányzat által megvalósítandó projekteket sorakoztatja fel, hanem minden érintett és érdekelt szereplő számára – velük egyetértésben - tesz ajánlásokat, irányokat és javaslatokat a változtatásra, lehetséges fejlesztésekre). A SUMP-készítés módszertanát tekintve egy „emberközpontú tervezés” – azaz a forgalomszervezés és az infrastruktúra-építés helyett Szekszárd lakói vannak fókuszban: legyen az utas, üzletember, fogyasztó, ügyfél vagy bárki más – egyszóval maga az ember. Alapelve az érintettek bevonása, a széleskörű partnerségi tervezés megvalósítása, ezért a tervezés időtartama alatt folyamatos egyeztetés és véleményezés zajlik a lakossággal és a különböző érdekcsoportokkal, szakpolitikai területek képviselőivel, a kistérségi szereplőkkel. A hagyományos közlekedéstervezéssel szemben a SUMP elkészítése során a legfőbb célok az elérhetőség és az életminőség javítása, a fenntarthatóság, a gazdaságélénkítés, a szociális egyenlőség (egyenlő esélyű hozzáférés), a közegészség, a biztonság és a környezetminőség.