A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pályázat célja: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nem csak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépült Infokommunikációs Technológia-támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős mértékben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (általános és középiskola) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

A konstrukció közvetlen célja: Közvetlen cél az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon.

A pályázat kedvezményezettje: Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása nevében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázatban érintett intézmény/feladatellátási hely: I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája

A pályázat címe: A szedresi iskola fejlesztése!

A pályázaton elnyert támogatási összeg: 6.138.240 Ft (támogatásintenzitás: 100 %)

A projekt megvalósításának időszaka: 2011. január 1. – 2011. augusztus 31.

A támogatásból beszerzett eszközök:

Eszközök

Mennyiség /db/

Tantermi csomag

(interaktív tábla, notebook, projektor)

5

Szavazó csomag

1

WIFI csomag

1