MFF kedvezményezetti infóblokk.jpg
 
Pályázó neve: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Szekszárd fenntartható városfejlesztési stratégiája
Szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00003
Támogatás összege (Ft): 80 000 000
Összköltség (Ft): 80 000 000
A projekt megvalósításának kezdete: 2021.12.28.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2029.04.30.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2029.07.30.
 
A projekt célja Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési stratégiájának (FVS) elkészítése, illetve az FVS-ből levezethető célok megvalósításához szükséges egyéb, az FVS megvalósítását elősegítő dokumentumok, elemzések, tanulmányok elkészítése. Olyan megalapozó tanulmányoké, amelyek megfelelő alapot nyújtanak a következő, 2027-ig tartó időszak projektjeinek átgondolt, fenntartható módon történő megvalósítására. A projekt keretében kidolgozandó tanulmányok:
 
 • Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és annak részeként a TOP Plusz Városfejlesztési programterv (TVP)
 • FVS felülvizsgálata
 • Zöld finanszírozási keretrendszer készítése
 • Digitális Akcióterv
 • FVS Üzleti terv
 • Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása
 • Települési csapadékvízgazdálkodási fejlesztési terv
 • Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) készítése
 • Települési Környezetvédelmi Program elkészítése, felülvizsgálata
 • FVS megvalósításába TOP-PLUSZ forrásán kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonása esetén ex ante vizsgálat készítése
 • Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (ZIFFA)
 • Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása
 
A támogató egyúttal együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzattal (stratégiagazdával) az FVS stratégiai keretösszeg beruházási projektekkel való felhasználhatóságára vonatkozóan.
 
 
Dokumentumok: