Új orvosi rendelő létrehozása

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 4753/5 helyrajzi számú telkén kerül megépítésre egy új, két felnőtt háziorvosi rendelőt magába foglaló épület. A jelenlegi rendelő (III. sz. körzet) nem az Önkormányzat tulajdonában van. XIV. sz. felnőtt háziorvosi körzetet ellátó jelenlegi orvosi rendelő elhelyezkedése távol van a körzettől, az új orvosi rendelő elhelyezkedésével közelebb kerül az egészségügyi szolgáltató a körzetéhez, könnyebben megközelíthető. A meglévő rendelők kis alapterületű és nem bővíthető helyiségekkel rendelkeznek, ahol a kor szakmai követelményeinek nem lehet megfelelni. A két rendelő egy épületbe történő integrálásával az üzemeltetési költségek jelentős része megtakarítható lesz és a szolgáltatás színvonala is nagymértékben emelkedni fog, továbbá a XIV. sz. körzet lakóihoz közelebb kerül az egészségügyi szolgáltatás.

Szerződések: