"DIGIDIÁK - MODERN TUDÁS" - Az "intelligens iskola" modell infrastrukturális hátterének kialakítása Szekszárdon 

A pályázat célja: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nem csak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépült Infokommunikációs Technológia-támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős mértékben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (általános és középiskola) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
A konstrukció közvetlen célja: Közvetlen cél az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon.
A pályázat kedvezményezettje: Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása, Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása, Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása, Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása, valamint a saját nevében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A pályázatban érintett intézmények: 

  • Babits Mihály Általános Iskola
  • Babits Mihály Általános Iskola Medinai Tagintézménye
  • Baka István Általános Iskola
  • Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagozata
  • Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
  • Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény
  • Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sióagárdi Általános és Művészeti Iskolája
  • Garay János Gimnázium
  • Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda
  • Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája

A pályázat címe: "DIGIDIÁK - MODERN TUDÁS" - Az "intelligens iskola" modell infrastrukturális hátterének kialakítása Szekszárdon
A pályázaton elnyert támogatási összeg: 100.818.188 Ft (támogatásintenzitás: 100 %)
A projekt megvalósításának időszaka: 2011. január 1. – 2011. augusztus 31.
A támogatásból beszerzett eszközök:

Eszközök Mennyiség /db/
Iskolai munkaállomás (PC) csomag (asztali számítógép, monitor) 120
Tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) 69
Alkalmazás szerver csomag (alkalmazás szerver, szerver szoftver) 1
Szavazó csomag 3
WIFI csomag 9
SNI I. csomag (vezeték nélküli fülhallgató, diktafon, szavazógép szett) 1
SNI V. csomag (notebook, speciális billentyűzet, speciális ültetőszék)  1

 

Aloldal: https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/palyazatok-onkormanyzati-fejlesztesek/tiop-111-071-2008-0860

Szerződések: